Üdvözöljük a Capital Hitelház Zrt. weboldalán!

A Capital Hitelház Zrt. a Magyar Nemzeti Bank által felügyelt, 12250604 törzsszámon nyilvántartott, a hatályos Hpt. szerint definiált pénzügyi vállalkozás, mely 1997 óta van jelen a magyar pénzügyi piacon.

 

Tevékenységeink megtekintése

 • Hitel és Pénzkölcsön nyújtása, korlátozás nélkül
 • Kezesség vállalás, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása, korlátozás nélkül
 • Pénzügyi lízing- Gépek és termelőeszközök finanszírozására vonatkozó korlátozással

Tevékenységeink

Hitelnyújtás, Akkreditált garanciaszervezet, pályázati kezesség, teljesítési garancia.

Garanciaszervezet által nyújtott kezességvállalás

Pályázati felhasználásra

2013. novembere óta a vállalkozás egyik fő tevékenysége a „Garanciaszervezet által vállalt kezesség”, A korábbi Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, majd a jogutód Irányító Hatóságok, valamint a Miniszterelnökség által elfogadott, minősített garancia-nyújtó szervezetként áll ügyfelei rendelkezésére különböző Európai Uniós és hazai pályázatok során a vissza nem térítendő támogatási forrásokhoz biztosítékként.

Pályázati garanciavállalás igényelhető: Előleglehíváshoz, megvalósítási időszakra, és fenntartási időszakra Miért válassza a projektjeinek megvalósításához a Capital Hitelház Zrt pályázati garancia vállalását? … mert, a Capital Hitelház Zrt a kezességvállalást

• eszköz-, ingatlan-, és óvadék fedezet nélkül vállalja,
• az előbírálati eljárásban 48 órán belül ajánlatot ad,
• 14 nap alatt megtörténik a szerződéskötés, és a kötelezvény,
• nincs felső összeghatár,

Igénylésről bővebb információt találhat a Gyakran Ismételt Kérdések között, illetve kérhet információt telefonon a 06 (1) 273 0308, vagy mail-ban igenyles@capitalhitelhaz.hu Az igényléshez szükséges dokumentumokat letöltheti a Dokumentumok menüpontból.

Közbeszerzési eljárásban nyújtott kezességvállalás

Közbeszerzési eljárásokban Ajánlati és Teljesítési biztosíték nyújtása.

Kezességvállalási keretszerződés

Jellemzően olyan partnerek igénylik, akik közbeszerzési eljárásokban gyakorta indulnak, illetve olyan cégek, cégcsoportok, akik élnek a pályázati rendszer adta lehetőségekkel.

Követelésvásárlás, követeléskezelés, vállalati reorganizáció

Aktuális követelés listánk

Az aktuális követelési listánk a dokumentumok menüpont alatt található meg.

Hitelnyújtás

Beruházási hitel

Hitelcélja

 • Gépek, berendezések, egyéb tárgyi-eszközök, illetve immateriális javak beszerzésének és egyéb beruházások finanszírozása;
 • Saját felhasználás, vagy bérbeadás céljából történő ingatlan vásárlás finanszírozása (mely lehet egyben akár a hitel fedezete is) – vásárlás településkorlátozás nélkül;
 • Meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése; és/vagy
 • Gazdasági tevékenység elindításához, tevékenységbővítéshez, beruházáshoz vagy meglévő tevékenység fejlesztéséhez, erősítéséhez kapcsolódó finanszírozások, ideértve az e feltételeknek megfelelő forgóeszköz-beszerzések finanszírozását is, a hitelösszeg maximum 30 %-ának erejéig.

Igénybevételre jogosultak köre

A Társaság által támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a Magyarország területén fiókteleppel rendelkező a Bizottság 800/2008/EK Rendelete szerinti Mikro-, Kis- és Középvállalkozások. (Kft, Bt, Zrt, Egyéni vállalkozó, szellemi szabadfoglalkozású vállalkozó, stb.)

Induló vállalkozás is finanszírozható!

Hitel összege: 1 M Ft – 50 M Ft
Futamidő: 24-120 hónap
Kamatláb: 6,5%
Türelmi idő: max. 12. hónap
Devizanem: HUF
Maradványérték: max. 30%
Elvárt önerő: min. 10%
Forgóeszköz hitel arány max. 30%

 

Biztosítékok:

Elsősorban ingatlanbiztosíték és intézményi kezességvállalás szükséges, mértéke: min. 90-120% (a Társaság által elfogadott hitelbiztosítéki értéke a hitel tőkeösszegének és 1 évre számított ügyleti kamatnak %-ában, a Társaság által végzett ügyfélminősítés eredményének függvényében). Társas vállalkozások esetében szükséges a vállalkozás tulajdonosainak készfizető kezességvállalása.

Ingatlan fedezet kritériumai:

 • Magánszemély vagy a társaság tulajdonában van;
 • Magyarországon elhelyezkedő, belterületi, önállóan forgalomképes;
 • Per- teher és igénymentes;
 • Típusa: lakóház, társasházi/szövetkezeti lakás, lakóövezeti beépítetlen terület; üzlet/irodahelyiség, üdülő, hétvégi ház, vendéglátó ipari célú helyiség, építési telek, gépkocsi beálló.

Forgóeszköz hitel

Hitelcélja

Olyan, gazdasági tevékenység elindításához, tevékenységbővítéshez, beruházáshoz vagy meglévő tevékenység fejlesztéséhez, erősítéséhez kapcsolódó eszközök beszerzése, amelyek egy termelési ciklus során elhasználódnak, vagy értékük teljes egészében az előállított új termék részévé válik. Tevékenységbővítésnek minősül:

 1. készletek bővítése,
 2. evékenységbővítéshez kapcsolódó új munkaerő alkalmazása,
 3. a nyújtott szolgáltatások, termelés, előállítás bővítése,
 4. technológiakorszerűsítés (új, illetve 3 évnél nem régebbi eszköz beszerzése),
 5. meglévő üzleti infrastruktúra bővítése (pl. új üzlethelység, iroda, raktár, új eszközök beállítása, stb.),
 6. új partnerrel (szállító/vevő) való együttműködés,
 7. új termék kialakítása,
 8. új földrajzi területen végrehajtott piacbővítés,
 9. új gazdasági tevékenység beindítása,
 10. beruházás végrehajtása.

Igénybevételre jogosultak köre

A Társaság által támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a Magyarország területén fiókteleppel rendelkező a Bizottság 800/2008/EK Rendelete szerinti Mikro-, Kis- és Középvállalkozások. (Kft, Bt, Zrt, Egyéni vállalkozó, szellemi szabadfoglalkozású vállalkozó, stb.)

Induló vállalkozás is finanszírozható!

Hitel összege: 1 M Ft- 50 M Ft
Futamidő: 6-36 hónap
Kamatláb: 6,5%
Türelmi idő: nincs
Devizanem: HUF
Maradványérték: max. 30%
Elvárt önerő: min. 10%
Forgóeszköz hitel arány max. 30%

Biztosítékok:

Elsősorban ingatlanbiztosíték és intézményi kezességvállalás szükséges, mértéke: min. 90-120 % (a Társaság által elfogadott hitelbiztosítéki értéke a hitel tőkeösszegének és 1 évre számított ügyleti kamatnak %-ában, a Társaság által végzett ügyfélminősítés eredményének függvényében). Társas vállalkozások esetében szükséges a vállalkozás tulajdonosainak készfizető kezességvállalása.

Ingatlan fedezet kritériumai:

 • Magánszemély vagy a társaság tulajdonában van;
 • Magyarországon elhelyezkedő, belterületi, önállóan forgalomképes;
 • Per- teher és igénymentes;
 • Típusa: lakóház, társasházi/szövetkezeti lakás, lakóövezeti beépítetlen terület; üzlet/irodahelyiség, üdülő, hétvégi ház, vendéglátó ipari célú helyiség, építési telek, gépkocsi beálló.

Igényléshez szükséges dokumentumok letölthetők a dokumentumok menüpont alól.

Elszámolási tájékoztató

Tájékoztatás az elszámolás szabályairól

I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

1. 2009. július 27. napját követően felmondott kölcsönszerződés esetén:
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény és a 2014. évi XL. törvény szerinti elszámolást az eredeti hitelező pénzügyi intézménynek kell elvégeznie.  Az elszámolást követően az elszámolásról az eredeti hitelező pénzügyi intézmény értesítést, tájékoztatást küld az elszámolással érintett ügyfelek részére, amelyre a jogszabályi rendelkezések alapján

deviza alapú szerződés esetén 2015. április 30. napjáig,

forint alapú szerződés esetén 2015. szeptember 30. napjáig

van lehetősége az eredeti hitelező pénzügyi intézménynek.

Azon ügyfelek, akik nem kapnak elszámolási tájékozatót az eredeti hitelező pénzügyi intézménytől, valószínűleg nem rendelkeznek a jogszabály hatálya alá tartozó kölcsönszerződéssel.

Felhívjuk az elszámolással érintett ügyfeleink figyelmét, hogy Társaságunk az engedményezést követő időszakra vonatkozó elszámolást kizárólag az adott követelést Társaságunkra engedményező, eredeti hitelező pénzügyi intézmény elszámolási értesítője, tájékoztatója alapján, és az ügyfél elszámolásra irányuló kérelmének a benyújtásával együtt tudja elvégezni.

Társaságunknak az elszámolást az eredeti hitelező pénzügyi intézmény elszámolási értesítője, tájékoztatója, és az ügyfél elszámolásra irányuló kérelmének Társaságunk általi átvételét követően 30 napon belül kell elvégeznie.

Az elszámolás iránti kérelem az alábbi nyomtatványon terjeszthető elő, amely letölthető honlapunkról, elérhető Társaságunk továbbá azt az elérhetőségeken előterjesztett ügyfélkérésre Társaságunk elektronikus vagy postai úton az igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül megküldi.

Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy a kitöltött elszámolás iránti kérelem nyomtatványt személyesen, illetve postai úton nyújthatják be Társaságunk részére.

Elszámolás iránti kérelem nyomtatvány:
Igénybejelentő a követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz

2. 2009. július 27. napját megelőzően felmondott kölcsönszerződés esetén:

Azon ügyfelek esetében, akiknek a kölcsönszerződését 2009. július 27. napját megelőzően mondták fel, és az ebből eredő követelést Társaságunk érvényesíti, az eredeti hitelező pénzügyi intézmény akkor számol el, ha az ügyfél igazolja, hogy a kölcsönszerződésből eredő, engedményezett követelését Társaságunk érvényesíti.

Ügyfeleink az igazolás elkészítése iránti kérelmüket az alábbi nyomtatvány kitöltésével és Társaságunk részére személyes, vagy postai úton történő benyújtásával kezdeményezheti.

Kérelem követeléskezelőtől származó igazolás beszerzésére, az engedményezett követelés fogyasztóval szemben történő érvényesítéséről

Táraságunk az igazolást, a kitöltött kérelem nyomtatványt személyesen benyújtó fogyasztó részére haladéktalanul, postai úton beérkező kérelmet Tárasságunk általi átvételt követő 5 munkanapon belül az ügyfél rendelkezésére bocsátja.

Követeléskezelő által kiadandó igazolás az engedményezett kölcsönszerződésből eredő követelés fogyasztóval szemben történő érvényesítéséről

A Társaságunk által kapott igazolással kérheti az ügyfél az eredeti hitelező pénzügyi intézménytől az elszámolást. Ezt követően pénzügyi intézmény elkészíti az elszámolást, és erről értesíti az ügyfelet. Társaságunk az elszámolási értesítés és az elszámolási igény benyújtását követően számol el az ügyféllel.

II. ADATVÁLTOZÁS ESETÉN

Amennyiben ügyfelünk adataiban, elérhetőségeiben változás következett be, azt az alábbi nyomtatvány Társaságunkhoz történő benyújtásával bejelentheti.
Adatváltozást bejelentő nyomtatvány

III. ELSZÁMOLÁS EREDMÉNYÉNEK KÖZLÉSE

Társaságunk az elszámolás elvégzését követően, az elszámolásról tájékoztató levelet küld az elszámolással érintett ügyfelek részére.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az elszámolást követően az ügyfelek részére visszafizetés kizárólag akkor keletkezhet, ha az elszámolandó összeg meghaladja a fennálló tartozás(ok) összegét.

Ebben az esetben a túlfizetést Társaságunk az ügyfél alábbi nyomtatványon előterjesztett kérelmének megfelelően a bejelentett bankszámlaszámra utalja át.

Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez

IV. PANASZ

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben társaságunk elszámolásával, az elszámolás tartalmával kapcsolatban panasszal kíván élni, az ezzel kapcsolatos panaszbeadványát megküldheti postai úton, benyújthatja személyesen székhelyünkön, illetve elektronikus úton info@capitalhitelhaz.hu címre.

A panasz kizárólag írásban terjeszthető elő. Az elszámolással kapcsolatos panasz megtételére szolgáló nyomtatvány itt letölthető, vagy kérheti annak postai, illetve elektronikus úton való megküldését az info@capitalhitelhaz.hu címre írt elektronikus levéllel, vagy bármelyik ügyfélszolgálatunkon. A nyomtatvány használata nem kötelező.

A panasz benyújtására Társaságunk által küldött elszámolás kézbesítésétől számított 30 napon belül van lehetősége. Kérjük, ügyeljen a határidő betartására, mert annak elteltét követően már kizárólag abban az esetben lesz lehetősége panaszt tenni, ha a panasztételben akadályoztatva (önhibáján kívüli akadályoztatás) volt. Ez esetben az akadályoztatás megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a panasz benyújtására nyitva álló határidőt követő 90 napig terjesztheti elő panaszbeadványát, de az akadályoztatás tényét igazolnia szükséges. Ha a panasz előterjesztésére határidőben nem kerül sor, akkor azt a törvény előírása szerint úgy kell tekinteni, hogy az elszámolásban foglaltakat elfogadja.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy ha a panaszbeadványra kapott válasszal nem ért egyet, vagy 60 napon belül nem kap választ, a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.

Az 58/2014. (XII.17.) MNB rendelet 6. § (1) bekezdés szerinti információk

 

További információ

 

Adatváltoztatást bejelentő nyomtatvány
Elszámolási és forintosítási tudnivalók
Igénybejelentő a követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz
Követeléskezelés által kiadandó igazolás
Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez
Panasz bejelentő
Panasz bejelentő a fogyasztói kölcsönszerződés elszámolással, forintosítással, valamint a kamatmódosítással kapcsolatban

Panaszkezelés

I. NYITÓ RENDELKEZÉSEK

 I.1. Bevezetés

A Capital Hitelház Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Ábel Jenő utca 23. 1. emelet, Cégjegyzékszám: 01 10 043410   Adószám: 12250604-2-43, a továbbiakban: Zrt.) 2013. évi CCXXXVII. törvény, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (a továbbiakban: Hpt.) 288 §-a alapján, a PSZÁF elnökének a 5/2012. (IX.11.), valamint az MNB 28/2014 (VII.23.) sz. rendeletére figyelemmel, az Ügyfelei panaszainak egységes szabályok szerint történő átlátható, hatékony kezelése és kivizsgálása érdekében elkészítette a panaszkezelés módjáról szóló szabályzatát.

I.2. A szabályzat célja

.A panaszkezelési szabályzat összhangban áll a  Hpt 288. §- részletes

t rendelkezéseivel, általános célja, hogy Ügyfeleink panaszainak kezelése, kivizsgálása, nyilvántartása és értékelésének rendje részévé váljon a Zrt. munkájának, és társaságunk az ügyfelek elégedettségének érdekében folyamatosan tökéletesítse munkáját.

I.3. Alapelvek

Üzleti gyakorlatunk alapkövetelménye Ügyfeleink felvetéseinek gyors kivizsgálása és a feltárt hibák orvoslása. A Zrt. a panaszokat és a panaszosokat bármilyen megkülönböztetés nélkül, egyenlően, azonos eljárás keretében és szabályok szerint kezeli. A panaszkezelés során fel kell tárni a panasz okát, indokát és ezt követően a panaszt mielőbb orvosolni szükséges.

A panaszkezelés során a Zrt. az ésszerűen, tájékozottan, az adott helyzetben elvárható figyelmességgel és körültekintéssel eljáró tudatos fogyasztói magatartást tekinti alapkövetelménynek és várja el Ügyfeleitől.

I.4. Fogalmi meghatározások

 • Panasz: a Zrt. tevékenységével, szolgáltatásával szemben felmerülő minden olyan egyedi kérelem vagy bejelentés, amelyben a Panaszos a Zrt. eljárását kifogásolja és azzal kapcsolatban konkrét, egyértelmű igényt fogalmaz meg.

Nem minősül panasznak, ha az Ügyfél a Capital Hitelház Zrt-től általános tájékoztatást, véleményt vagy állásfoglalást igényel, vagy ilyennel fordul a Zrt-hez.

 • Panaszos: lehet természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági táraság vagy más szervezet, aki/amely a Zrt. szolgáltatását igénybe veszi, vagy a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás vagy ajánlat címzettje, illetve felsoroltak bármelyikének képviselője. A panaszos általában a Zrt. ügyfele, de panaszosnak tekintendő az a személy is, aki a Zrt. eljárását nem valamely konkrét szolgáltatással, hanem egyéb, a szolgáltatással összefüggő tevékenységével (például hirdetés) kapcsolatban kifogásolja.
 • Ügyfél: lehet természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági táraság vagy más szervezet, aki/amely a Zrt. szolgáltatását igénybe veszi, vagy a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás, ajánlat címzettje, illetve felsoroltak bármelyikének képviselője, továbbá a Zrt. szolgáltatásait az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívüli célok érdekében igénybe vevő természetes személy.
 • Meghatalmazott: a felek meghatalmazott útján is eljárhatnak. Meghatalmazott lehet bármely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Nem lehet meghatalmazott: aki tizennyolcadik életévét még nem töltötte be; akit jogerős bírói ítélet a közügyektől eltiltott, vagy akit a bíróság jogerősen gondnokság alá helyezett.
 • Meghatalmazás: a Zrt. természetesen együttműködik a meghatalmazottként eljáró személyekkel, eljárásuk megkönnyítése érdekében elkészítette és honlapján az elérhetőségek/panaszkezelés menüpontban közzétette a Zrt. általi elfogadottsága miatt használni javasolt meghatalmazás mintát, amely jogi képviselőnek adott meghatalmazás esetén is irányadó. Amennyiben az ügyfél meghatalmazott útján jár el, a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben foglalt követelmények szerint.
 • Felügyelet: Magyar Nemzeti Bank (MNB), a Zrt. felügyeleti szerve.

 II. A panasz bejelentésének módjai

II.1. Szóbeli panasz:

 1. a)személyesen: a Zrt. székhelyén (1113 Budapest, Ábel Jenő utca 23. 1. emelet), hivatali órákban 10:00 és 16:00 óra között
 2. b)telefonon: +36 1 2730308 telefonszámon hivatali órákban 10:00 és 16:00 óra között

Természetesen amennyiben  bármilyen hiányosságra/hibára derül fény, tájékoztatást adunk a hiba orvoslásának módjáról is.

II.2. Írásbeli panasz:

 1. a)személyesen vagy más által átadott irat útján a Zrt. székhelyére (1113 Budapest, Ábel Jen utca 23. 1. emelet)
 2. b)postai úton szintén a fenti címre,
 3. c)telefaxon a +36 1 2730309
 4. d)elektronikus levélben az info@capitalhitelhaz.hu email-címre.

Fontosnak tarjuk kiemelni azt a tényt, hogy a panasz kivizsgálása során további információ beszerzésére lehet szükségünk, ebben az esetben kérjük, mielőbb küldje meg érdemi válaszát.

III. A panasz kivizsgálása

A panasz kivizsgálása térítésmentes, azért külön díj nem számolható fel. A panasz kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével történik.

III.1. Szóbeli panasz:

III.1.1. A szóbeli – ideértve a személyesen és telefonon tett – panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és lehetőség szerint orvosolni. A szolgáltató a telefonon közölt szóbeli panasz esetén az indított hívás sikeres felépülésének időpontjától számított öt percen belüli, az ügyfélszolgálati ügyintéző élőhangos bejelentkezése érdekében úgy köteles eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel.

III.1.2. Telefonon közölt szóbeli panasz esetén fel kell hívni az ügyfél figyelmét, hogy panaszáról hangfelvétel készül.

III.1.3. A telefonon közölt panaszokról készült hangfelvételt 1 évig meg kell őrizni.

III.1.4. Az ügyfél kérésére biztosítani kell a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani az őrzési időn belül a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet.

III.1.5. Ha az ügyfél a szóbeli panasz kezelésével nem ért egyet, a szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel.

III.1.6. A jegyzőkönyv egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek át kell adni, telefonon közölt szóbeli panasz esetén a panaszra adott válasszal együtt az ügyfélnek meg kell küldeni. Ebben az esetben a panaszra adott, indokolással ellátott választ a közlést követő 30 naptári napon belül kell megküldeni.

III.1.7. Amennyiben jogszabály jegyzőkönyv készítését írja elő, a jegyzőkönyv legalább az alábbiakat tartalmazza:

 1. a)az ügyfél neve,
 2. b)az ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe,
 3. c)a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 4. d)az ügyfél panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő rögzítésével, annak érdekében, hogy az ügyfél panaszában foglalt valamennyi kifogás teljes körűen kivizsgálásra kerüljön,
 5. e)a panasszal érintett szerződés száma, ügytől függően ügyfélszám, illetve a tag pénztári azonosítója,
 6. f)az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 7. g)amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, – telefonon közölt szóbeli panasz kivételével – a jegyzőkönyvet felvevő személy és az ügyfél aláírása,
 8. h)a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje és
 9. i)a panasszal érintett szolgáltató neve és címe.

III.2. Írásbeli panasz:

III.2.1. Az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontot a panasz közlését követő 30 naptári napon belül kell megküldeni az ügyfélnek.

III.2.2. Az írásbeli panasz kivizsgálásáról szóló írásbeli álláspontnak tartalmaznia kell a III.1.7. pont a)-f), valamint i) pontjaiban meghatározottakat.

IV. A panasszal kapcsolatos adatkezelés szabályai

IV.1. A szolgáltató a panaszkezelés során különösen a következő adatokat kérheti az ügyféltől:

 1. a)neve,
 2. b)szerződésszám, ügyfélszám, illetve pénztári azonosító,
 3. c)lakcíme, székhelye, levelezési címe,
 4. d)telefonszáma,
 5. e)értesítés módja,
 6. f)panasszal érintett termék vagy szolgáltatás,
 7. g)panasz leírása, oka,
 8. h)ügyfél igénye,
 9. i)a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő olyan dokumentumok másolata, amely a szolgáltatónál nem áll rendelkezésre,
 10. j)meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás és
 11. k)a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.

IV.2. A panaszt benyújtó ügyfél adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni.

V. Panaszkezeléshez fűződő tájékoztatási kötelezettség

V.1. A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak minősülő ügyfél az alábbiakhoz fordulhat:

 1. a)Pénzügyi Békéltető Testület (a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén) levelezési cím: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172., telefonszám: +36 14899700, email-cím: pt@mnb.hu;
 2. b)Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ: levelezési cím: 1534 Budapest BKKP Pf.: 777., telefonszám: +36 40 203776, email-cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu;
 3. c)továbbá a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság.

V.2. A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 naptári napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak nem minősülő ügyfél bírósághoz fordulhat.

V.3. A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 naptári napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy kérelmére a Pénzügyi Békéltető Testület, illetve a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ előtt megindítható eljárás alapjául szolgáló kérelem nyomtatvány megküldését igényelheti.

VI. A panasz nyilvántartása

VI.1. A panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást kell vezetni.

A nyilvántartás tartalmazza:

 1. a)a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését,
 2. b)a panasz benyújtásának időpontját,
 3. c)a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát,
 4. d)az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését,
 5. e)a panaszra adott válaszlevél postára adásának dátumát.

VI.2. A panaszt és az arra adott választ három évig meg kell őrizni.

 VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

VII.1. A szabályzat elérhetősége

Jelen panaszkezelési szabályzatát a Zrt. székhelyén és honlapján teszi elérhetővé.

VII.2. Hatálybalépés

Jelen szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2018. október 1. napjától hatályos.

 

Tisztelettel:

CAPITAL HITELHÁZ ZRT.

 

Gyakran ismételt kérdések – Kezességvállalás

 • Hogyan kell benyújtanom az igénylést?

  Az előbírálat elindításához szükséges dokumentumok listája megtalálható és letölthető a honlapunkon, a Dokumentumok/ Pályázati biztosíték igénylése menüpontban.

 • Küldhetem emailben?

  Elsősorban elegendő emailben, megfelelően kitöltve, cégszerűen aláírva, szkennelt formában megküldeni az igenyles@capitalhitelhaz.hu email címre.

 • Mit jelent az előbírálat?

  Az igénylés beérkezése után maximum 72 órán belül a megadott email címre kiküldjük az ajánlatot, amely minden adatot tartalmaz a tekintetben, hogy milyen feltételek mellett nyújtunk kezességet. Az előbírálat lényege, hogy megvizsgáljuk, van-e olyan tényező, amely kizárja, hogy kezességet vállaljunk.

 • A bírálat pontosan mit jelent?

  Amennyiben az ajánlat elfogadásra került, és a szükséges dokumentumok is hiánytalanul megérkeztek Társaságunkhoz, megkezdhető a bírálat, amely során a bírálati szempontok figyelembevételével Társaságunk cenzúrabizottsága döntést hoz arról, hogy nyújtunk-e Pénzintézeti Készfizető Kezességvállalást az igénylő részére.

 • Mit jelent a keretszerződés?

  Van lehetőség keretszerződés megkötésére, amely alapján leszerződünk a teljes támogatási összegre, és a támogató szervezet által elvárt nagyságrendben és ütemezésben bocsátjuk a garanciát ügyfelünk rendelkezésére.

Kérdése van? Lépjen velünk kapcsolatba!

Cím

Irodánk

1113 Budapest, Ábel Jenő utca 23. 1. emelet

Elérhetőségek

E-mail: info@capitalhitelhaz.hu
Igénylés esetén: igenyles@capitalhitelhaz.hu
Telefon: +36 1 273 0308
Fax: +36 1 273 0309

Impresszum

 • Cégjegyzékszám

  Cg.: 01-10-043410 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság

  Adószám: 12250604-2-43
  Közösségi adószám: HU12250604
  Bankszámlaszám: 11600006-00000000-46551704
  IBAN: HU42 1106 0006 0000 0000 4655 1704

 • Cégadatok

  Cégjegyzékszám: 01-10-043410, képviseli: Kovács-Molnár Gabriella igazgatóság elnöke

  MNB által felügyelt 12250604 törzsszámon nyilvántartott, a hatályos Hpt. szerint definiált pénzügyi vállakozás