Üdvözöljük a Capital Hitelház Zrt. weboldalán!

A Capital Hitelház Zrt. a Magyar Nemzeti Bank által felügyelt, 12250604 törzsszámon nyilvántartott, a hatályos Hpt. szerint definiált pénzügyi vállalkozás, mely 1997 óta van jelen a magyar pénzügyi piacon.

Tevékenységeink megtekintése

MFB Krízis Hitel Program EXIM Kishitel Program

Széchenyi Mikrohitel GO!

 • Hitel és Pénzkölcsön nyújtása, korlátozás nélkül
 • Kezesség vállalás, korlátozás nélkül
 • Pénzügyi lízing- Gépek és termelőeszközök finanszírozására vonatkozó korlátozással
 • Új Széchenyi Terv
 • penzugyi-navigator-logo
 • Széchenyi 2020
 • MFB
 • EXIM

Tevékenységeink

Hitelnyújtás, Akkreditált garanciaszervezet, pályázati kezesség, teljesítési garancia.

Garanciaszervezet által nyújtott kezességvállalás

Pályázati felhasználásra

2013. novembere óta a vállalkozás egyik fő tevékenysége a „Garanciaszervezet által vállalt kezesség”, A korábbi Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, majd a jogutód Irányító Hatóságok, valamint a Miniszterelnökség által elfogadott, minősített garancia-nyújtó szervezetként áll ügyfelei rendelkezésére különböző Európai Uniós és hazai pályázatok során a vissza nem térítendő támogatási forrásokhoz biztosítékként.

Pályázati garanciavállalás igényelhető: Előleglehíváshoz, megvalósítási időszakra, és fenntartási időszakra Miért válassza a projektjeinek megvalósításához a Capital Hitelház Zrt pályázati garancia vállalását? … mert, a Capital Hitelház Zrt a kezességvállalást

• eszköz-, ingatlan-, és óvadék fedezet nélkül vállalja,
• az előbírálati eljárásban 48 órán belül ajánlatot ad,
• 14 nap alatt megtörténik a szerződéskötés, és a kötelezvény,
• nincs felső összeghatár,

Igénylésről bővebb információt találhat a Gyakran Ismételt Kérdések között, illetve kérhet információt telefonon a 06 (1) 273 0308, vagy mail-ban igenyles@capitalhitelhaz.hu Az igényléshez szükséges dokumentumokat letöltheti a Dokumentumok menüpontból.

Közbeszerzési eljárásban nyújtott kezességvállalás

Közbeszerzési eljárásokban Ajánlati és Teljesítési biztosíték nyújtása.

Kezességvállalási keretszerződés

Jellemzően olyan partnerek igénylik, akik közbeszerzési eljárásokban gyakorta indulnak, illetve olyan cégek, cégcsoportok, akik élnek a pályázati rendszer adta lehetőségekkel.

Követelésvásárlás, követeléskezelés, vállalati reorganizáció

Aktuális követelés listánk

Az aktuális követelési listánk a dokumentumok menüpont alatt található meg.

Hitelnyújtás

Beruházási hitel

Hitelcélja

 • Gépek, berendezések, egyéb tárgyi-eszközök, illetve immateriális javak beszerzésének és egyéb beruházások finanszírozása;
 • Saját felhasználás, vagy bérbeadás céljából történő ingatlan vásárlás finanszírozása (mely lehet egyben akár a hitel fedezete is) – vásárlás településkorlátozás nélkül;
 • Meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése; és/vagy
 • Gazdasági tevékenység elindításához, tevékenységbővítéshez, beruházáshoz vagy meglévő tevékenység fejlesztéséhez, erősítéséhez kapcsolódó finanszírozások, ideértve az e feltételeknek megfelelő forgóeszköz-beszerzések finanszírozását is, a hitelösszeg maximum 30 %-ának erejéig.

Igénybevételre jogosultak köre

A Társaság által támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a Magyarország területén fiókteleppel rendelkező a Bizottság 800/2008/EK Rendelete szerinti Mikro-, Kis- és Középvállalkozások. (Kft, Bt, Zrt, Egyéni vállalkozó, szellemi szabadfoglalkozású vállalkozó, stb.)

Induló vállalkozás is finanszírozható!

Hitel összege: 1 M Ft – 50 M Ft
Futamidő: 24-120 hónap
Kamatláb: 6,5%
Türelmi idő: max. 12. hónap
Devizanem: HUF
Maradványérték: max. 30%
Elvárt önerő: min. 10%
Forgóeszköz hitel arány max. 30%

 

Biztosítékok:

Elsősorban ingatlanbiztosíték és intézményi kezességvállalás szükséges, mértéke: min. 90-120% (a Társaság által elfogadott hitelbiztosítéki értéke a hitel tőkeösszegének és 1 évre számított ügyleti kamatnak %-ában, a Társaság által végzett ügyfélminősítés eredményének függvényében). Társas vállalkozások esetében szükséges a vállalkozás tulajdonosainak készfizető kezességvállalása.

Ingatlan fedezet kritériumai:

 • Magánszemély vagy a társaság tulajdonában van;
 • Magyarországon elhelyezkedő, belterületi, önállóan forgalomképes;
 • Per- teher és igénymentes;
 • Típusa: lakóház, társasházi/szövetkezeti lakás, lakóövezeti beépítetlen terület; üzlet/irodahelyiség, üdülő, hétvégi ház, vendéglátó ipari célú helyiség, építési telek, gépkocsi beálló.

Forgóeszköz hitel

Hitelcélja

Olyan, gazdasági tevékenység elindításához, tevékenységbővítéshez, beruházáshoz vagy meglévő tevékenység fejlesztéséhez, erősítéséhez kapcsolódó eszközök beszerzése, amelyek egy termelési ciklus során elhasználódnak, vagy értékük teljes egészében az előállított új termék részévé válik. Tevékenységbővítésnek minősül:

 1. készletek bővítése,
 2. evékenységbővítéshez kapcsolódó új munkaerő alkalmazása,
 3. a nyújtott szolgáltatások, termelés, előállítás bővítése,
 4. technológiakorszerűsítés (új, illetve 3 évnél nem régebbi eszköz beszerzése),
 5. meglévő üzleti infrastruktúra bővítése (pl. új üzlethelység, iroda, raktár, új eszközök beállítása, stb.),
 6. új partnerrel (szállító/vevő) való együttműködés,
 7. új termék kialakítása,
 8. új földrajzi területen végrehajtott piacbővítés,
 9. új gazdasági tevékenység beindítása,
 10. beruházás végrehajtása.

Igénybevételre jogosultak köre

A Társaság által támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a Magyarország területén fiókteleppel rendelkező a Bizottság 800/2008/EK Rendelete szerinti Mikro-, Kis- és Középvállalkozások. (Kft, Bt, Zrt, Egyéni vállalkozó, szellemi szabadfoglalkozású vállalkozó, stb.)

Induló vállalkozás is finanszírozható!

Hitel összege: 1 M Ft- 50 M Ft
Futamidő: 6-36 hónap
Kamatláb: 6,5%
Türelmi idő: nincs
Devizanem: HUF
Maradványérték: max. 30%
Elvárt önerő: min. 10%
Forgóeszköz hitel arány max. 30%

Biztosítékok:

Elsősorban ingatlanbiztosíték és intézményi kezességvállalás szükséges, mértéke: min. 90-120 % (a Társaság által elfogadott hitelbiztosítéki értéke a hitel tőkeösszegének és 1 évre számított ügyleti kamatnak %-ában, a Társaság által végzett ügyfélminősítés eredményének függvényében). Társas vállalkozások esetében szükséges a vállalkozás tulajdonosainak készfizető kezességvállalása.

Ingatlan fedezet kritériumai:

 • Magánszemély vagy a társaság tulajdonában van;
 • Magyarországon elhelyezkedő, belterületi, önállóan forgalomképes;
 • Per- teher és igénymentes;
 • Típusa: lakóház, társasházi/szövetkezeti lakás, lakóövezeti beépítetlen terület; üzlet/irodahelyiség, üdülő, hétvégi ház, vendéglátó ipari célú helyiség, építési telek, gépkocsi beálló.

Igényléshez szükséges dokumentumok letölthetők a dokumentumok menüpont alól.

Elszámolási tájékoztató

Tájékoztatás az elszámolás szabályairól

I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

1. 2009. július 27. napját követően felmondott kölcsönszerződés esetén:
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény és a 2014. évi XL. törvény szerinti elszámolást az eredeti hitelező pénzügyi intézménynek kell elvégeznie.  Az elszámolást követően az elszámolásról az eredeti hitelező pénzügyi intézmény értesítést, tájékoztatást küld az elszámolással érintett ügyfelek részére, amelyre a jogszabályi rendelkezések alapján

deviza alapú szerződés esetén 2015. április 30. napjáig,

forint alapú szerződés esetén 2015. szeptember 30. napjáig

van lehetősége az eredeti hitelező pénzügyi intézménynek.

Azon ügyfelek, akik nem kapnak elszámolási tájékozatót az eredeti hitelező pénzügyi intézménytől, valószínűleg nem rendelkeznek a jogszabály hatálya alá tartozó kölcsönszerződéssel.

Felhívjuk az elszámolással érintett ügyfeleink figyelmét, hogy Társaságunk az engedményezést követő időszakra vonatkozó elszámolást kizárólag az adott követelést Társaságunkra engedményező, eredeti hitelező pénzügyi intézmény elszámolási értesítője, tájékoztatója alapján, és az ügyfél elszámolásra irányuló kérelmének a benyújtásával együtt tudja elvégezni.

Társaságunknak az elszámolást az eredeti hitelező pénzügyi intézmény elszámolási értesítője, tájékoztatója, és az ügyfél elszámolásra irányuló kérelmének Társaságunk általi átvételét követően 30 napon belül kell elvégeznie.

Az elszámolás iránti kérelem az alábbi nyomtatványon terjeszthető elő, amely letölthető honlapunkról, elérhető Társaságunk továbbá azt az elérhetőségeken előterjesztett ügyfélkérésre Társaságunk elektronikus vagy postai úton az igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül megküldi.

Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy a kitöltött elszámolás iránti kérelem nyomtatványt személyesen, illetve postai úton nyújthatják be Társaságunk részére.

Elszámolás iránti kérelem nyomtatvány:
Igénybejelentő a követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz

2. 2009. július 27. napját megelőzően felmondott kölcsönszerződés esetén:

Azon ügyfelek esetében, akiknek a kölcsönszerződését 2009. július 27. napját megelőzően mondták fel, és az ebből eredő követelést Társaságunk érvényesíti, az eredeti hitelező pénzügyi intézmény akkor számol el, ha az ügyfél igazolja, hogy a kölcsönszerződésből eredő, engedményezett követelését Társaságunk érvényesíti.

Ügyfeleink az igazolás elkészítése iránti kérelmüket az alábbi nyomtatvány kitöltésével és Társaságunk részére személyes, vagy postai úton történő benyújtásával kezdeményezheti.

Kérelem követeléskezelőtől származó igazolás beszerzésére, az engedményezett követelés fogyasztóval szemben történő érvényesítéséről

Táraságunk az igazolást, a kitöltött kérelem nyomtatványt személyesen benyújtó fogyasztó részére haladéktalanul, postai úton beérkező kérelmet Tárasságunk általi átvételt követő 5 munkanapon belül az ügyfél rendelkezésére bocsátja.

Követeléskezelő által kiadandó igazolás az engedményezett kölcsönszerződésből eredő követelés fogyasztóval szemben történő érvényesítéséről

A Társaságunk által kapott igazolással kérheti az ügyfél az eredeti hitelező pénzügyi intézménytől az elszámolást. Ezt követően pénzügyi intézmény elkészíti az elszámolást, és erről értesíti az ügyfelet. Társaságunk az elszámolási értesítés és az elszámolási igény benyújtását követően számol el az ügyféllel.

II. ADATVÁLTOZÁS ESETÉN

Amennyiben ügyfelünk adataiban, elérhetőségeiben változás következett be, azt az alábbi nyomtatvány Társaságunkhoz történő benyújtásával bejelentheti.
Adatváltozást bejelentő nyomtatvány

III. ELSZÁMOLÁS EREDMÉNYÉNEK KÖZLÉSE

Társaságunk az elszámolás elvégzését követően, az elszámolásról tájékoztató levelet küld az elszámolással érintett ügyfelek részére.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az elszámolást követően az ügyfelek részére visszafizetés kizárólag akkor keletkezhet, ha az elszámolandó összeg meghaladja a fennálló tartozás(ok) összegét.

Ebben az esetben a túlfizetést Társaságunk az ügyfél alábbi nyomtatványon előterjesztett kérelmének megfelelően a bejelentett bankszámlaszámra utalja át.

Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez

IV. PANASZ

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben társaságunk elszámolásával, az elszámolás tartalmával kapcsolatban panasszal kíván élni, az ezzel kapcsolatos panaszbeadványát megküldheti postai úton, benyújthatja személyesen székhelyünkön, illetve elektronikus úton info@capitalhitelhaz.hu címre.

A panasz kizárólag írásban terjeszthető elő. Az elszámolással kapcsolatos panasz megtételére szolgáló nyomtatvány itt letölthető, vagy kérheti annak postai, illetve elektronikus úton való megküldését az info@capitalhitelhaz.hu címre írt elektronikus levéllel, vagy bármelyik ügyfélszolgálatunkon. A nyomtatvány használata nem kötelező.

A panasz benyújtására Társaságunk által küldött elszámolás kézbesítésétől számított 30 napon belül van lehetősége. Kérjük, ügyeljen a határidő betartására, mert annak elteltét követően már kizárólag abban az esetben lesz lehetősége panaszt tenni, ha a panasztételben akadályoztatva (önhibáján kívüli akadályoztatás) volt. Ez esetben az akadályoztatás megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a panasz benyújtására nyitva álló határidőt követő 90 napig terjesztheti elő panaszbeadványát, de az akadályoztatás tényét igazolnia szükséges. Ha a panasz előterjesztésére határidőben nem kerül sor, akkor azt a törvény előírása szerint úgy kell tekinteni, hogy az elszámolásban foglaltakat elfogadja.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy ha a panaszbeadványra kapott válasszal nem ért egyet, vagy 60 napon belül nem kap választ, a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.

Az 58/2014. (XII.17.) MNB rendelet 6. § (1) bekezdés szerinti információk

 

További információ

 

Adatváltoztatást bejelentő nyomtatvány
Elszámolási és forintosítási tudnivalók
Igénybejelentő a követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz
Követeléskezelés által kiadandó igazolás
Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez
Panasz bejelentő
Panasz bejelentő a fogyasztói kölcsönszerződés elszámolással, forintosítással, valamint a kamatmódosítással kapcsolatban

Panaszkezelés

I. NYITÓ RENDELKEZÉSEK

I.1. Bevezetés
A Capital Hitelház Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Ábel Jenő utca 23. 1. emelet, II. em., cégjegyzékszám: 01-10-043410, adószám: 12250604-2-43, a továbbiakban: Zrt.) 2013. évi CCXXXVII. törvény, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (a továbbiakban: Hpt.) 288 §-a alapján, az egyes pénzügyi szervezetek panaszkezelésének formájára és módjára vonatkozó részletes szabályokról szóló 46/2018. (XII.17.) MNB rendeletére,, valamint a 435/2016 (XII.16.) számú Kormányrendeletre figyelemmel, az Ügyfelei panaszainak egységes szabályok szerint történő átlátható, hatékony kezelése és kivizsgálása érdekében elkészítette a panaszkezelés módjáról szóló szabályzatát.

I.2. A szabályzat célja
A panaszkezelési szabályzat összhangban áll a Hpt 288. §, valamint az MNB 46/2018. (XII.17) rendelete, valamint a 435/2016 (XII.16.) számú kormányrendelet rendelkezéseivel. Általános célja, hogy Ügyfeleink panaszainak kezelése, kivizsgálása, nyilvántartása és értékelésének rendje részévé váljon a Zrt. munkájának, és társaságunk az ügyfelek elégedettségének érdekében folyamatosan tökéletesítse munkáját.

I.3. Alapelvek
Üzleti gyakorlatunk alapkövetelménye Ügyfeleink felvetéseinek gyors kivizsgálása és a feltárt hibák orvoslása. A Zrt. a panaszokat és a panaszosokat bármilyen megkülönböztetés nélkül, egyenlően, azonos eljárás keretében és szabályok szerint kezeli. A panaszkezelés során fel kell tárni a panasz okát, indokát és ezt követően a panaszt mielőbb orvosolni szükséges.
A panaszkezelés során a Zrt. az ésszerűen, tájékozottan, az adott helyzetben elvárható figyelmességgel és körültekintéssel eljáró tudatos fogyasztói magatartást tekinti alapkövetelménynek és várja el Ügyfeleitől.

I.4. Fogalmi meghatározások
– Panasz: a Zrt. tevékenységével, szolgáltatásával szemben felmerülő minden olyan egyedi kérelem vagy bejelentés, amelyben a Panaszos a Zrt. eljárását kifogásolja és azzal kapcsolatban konkrét, egyértelmű igényt fogalmaz meg.
Nem minősül panasznak, ha az Ügyfél a Capital Hitelház Zrt-től általános tájékoztatást, véleményt vagy állásfoglalást igényel, vagy ilyennel fordul a Zrt-hez.
– Panaszos: lehet természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági táraság vagy más szervezet, aki/amely a Zrt. szolgáltatását igénybe veszi, vagy a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás vagy ajánlat címzettje, illetve felsoroltak bármelyikének képviselője. A panaszos általában a Zrt. ügyfele, de panaszosnak tekintendő az a személy is, aki a Zrt. eljárását nem valamely konkrét szolgáltatással, hanem egyéb, a szolgáltatással összefüggő tevékenységével (például hirdetés) kapcsolatban kifogásolja, vagy a Zrt magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozóan panasszal él.
– Ügyfél: lehet természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági táraság vagy más szervezet, aki/amely a Zrt. szolgáltatását igénybe veszi, vagy a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás, ajánlat címzettje, illetve felsoroltak bármelyikének képviselője, továbbá a Zrt. szolgáltatásait az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívüli célok érdekében igénybe vevő természetes személy.
– Meghatalmazott: a felek meghatalmazott útján is eljárhatnak. Meghatalmazott lehet bármely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Nem lehet meghatalmazott: aki tizennyolcadik életévét még nem töltötte be; akit jogerős bírói ítélet a közügyektől eltiltott, vagy akit a bíróság jogerősen gondnokság alá helyezett.
– Meghatalmazás: a Zrt. természetesen együttműködik a meghatalmazottként eljáró személyekkel, eljárásuk megkönnyítése érdekében elkészítette és honlapján az elérhetőségek/panaszkezelés menüpontban közzétette a Zrt. általi elfogadottsága miatt használni javasolt meghatalmazás mintát, amely jogi képviselőnek adott meghatalmazás esetén is irányadó. Amennyiben az ügyfél meghatalmazott útján jár el, a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni a polgári perrendtartásról szóló 2016 évi CXXX. törvényben foglalt követelmények szerint.
– Felügyelet: Magyar Nemzeti Bank (MNB), a Zrt. felügyeleti szerve.

II. A PANASZ BEJELENTÉSÉNEK MÓDJAI

II.1. Szóbeli panasz:
a) személyesen: a Zrt. székhelyén (1113 Budapest, Ábel Jenő utca 23. 1. emelet), hivatali órákban munkanapokon 10:00 és 16:00 óra között, valamint előre egyeztetett időpontban, a hét egy munkanapján 8:00 és 20:00 óra között.
b) telefonon: +36 1 2730308 telefonszámon hivatali órákban 10:00 és 16:00 óra között, valamint hétfőnként 8:00 és 20:00 óra között. A telefonon történő panaszkezelés esetén a Zrt. biztosítja az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést. A Zrt. a telefonon közölt szóbeli panasz esetén az indított hívás sikeres felépülésének időpontjától számított öt percen belüli, az ügyfélszolgálati ügyintéző élőhangos bejelentkezése érdekében úgy köteles eljárni, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Zrt. jegyzőkönyvet vesz fel. A telefonon közölt szóbeli panasz esetén a Zrt. hangfelvételt készít, amelyre felhívja az Ügyfél figyelmét.
Természetesen amennyiben bármilyen hiányosságra/hibára derül fény, tájékoztatást adunk a hiba orvoslásának módjáról is.

II.2. Írásbeli panasz:
a) személyesen vagy más által átadott irat útján a Zrt. székhelyére (1113 Budapest, Ábel Jenő utca 23. 1. emelet)
b) postai úton szintén a fenti címre,
c) telefaxon a +36 1 2730309
d) elektronikus levélben folyamatosan az info@capitalhitelhaz.hu email-címre
Fontosnak tarjuk kiemelni azt a tényt, hogy a panasz kivizsgálása során további információ beszerzésére lehet szükségünk, ebben az esetben kérjük, mielőbb küldje meg érdemi válaszát.

II.3. Meghatalmazott útján:
Az ügyfél eljárhat meghatalmazott útján is. Amennyiben az ügyfél meghatalmazott úján jár el, a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

III. A PANASZ KIVIZSGÁLÁSA

A panasz kivizsgálása térítésmentes, azért külön díj nem számolható fel. A panasz kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével történik.

III.1. Szóbeli panasz:
III.1.1. A szóbeli – ideértve a személyesen és telefonon tett – panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és lehetőség szerint orvosolni. A szolgáltató a telefonon közölt szóbeli panasz esetén az indított hívás sikeres felépülésének időpontjától számított öt percen belüli, az ügyfélszolgálati ügyintéző élőhangos bejelentkezése érdekében úgy köteles eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, és annak másolati egy példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.
III.1.2. Telefonon közölt szóbeli panasz esetén fel kell hívni az ügyfél figyelmét, hogy panaszáról hangfelvétel készül, valamint megőrzésre kerül.
III.1.3. A telefonon közölt panaszokról készült hangfelvételt 5 évig meg kell őrizni.
III.1.4. Az ügyfél kérésére biztosítani kell a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen – kérésének megfelelően – 25 napon belül rendelkezésre kell bocsátani az őrzési időn belül a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet, vagy a hangfelvétel másolatát.
III.1.5. Ha az ügyfél a szóbeli panasz kezelésével nem ért egyet, a szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, valamint telefonon közölt panasz esetén megadja a panasz azonosítására szolgáló adatokat.
III.1.6. A jegyzőkönyv egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek át kell adni, telefonon közölt szóbeli panasz esetén a panaszra adott válasszal együtt az ügyfélnek meg kell küldeni. Ebben az esetben a panaszra adott, indokolással ellátott választ a panasz közlést követő 30 naptári napon belül kell megküldeni.
III.1.7. Amennyiben jogszabály jegyzőkönyv készítését írja elő, a jegyzőkönyv legalább az alábbiakat tartalmazza:
a) az ügyfél neve,
b) az ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe,
c) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
d) a panasszal érintett szolgáltató neve és címe,
e) az ügyfél panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő rögzítésével, annak érdekében, hogy az ügyfél panaszában foglalt valamennyi kifogás teljeskörűen kivizsgálásra kerüljön,
f) a panasszal érintett szerződés száma, ügytől függően ügyfélszám,
g) az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
h) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje
i) személyesen közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyvet felvevő személy és az ügyfél aláírása.

III.2. Írásbeli panasz:
III.2.1. Az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontot a panasz közlését követő 30 naptári napon belül kell megküldeni az ügyfélnek.
III.2.2. A Capital Hitelház Zrt. a panasszal kapcsolatos indokolással ellátott álláspontot elektronikus úton (a panasz előterjesztésére igénybe vettel megegyező csatornán) küldi meg, amennyiben a panasz az ügyfél által bejelentett és a szolgáltató által nyilvántartott elektronikus levelezési címről vagy a szolgáltató által üzemeltetett, kizárólag az ügyfél által hozzáférhető internetes portálon keresztül került megküldésre, és az ügyfél eltérően nem rendelkezik.
III.2.3. Az írásbeli panasz kivizsgálásáról szóló írásbeli álláspontnak tartalmaznia kell a III.1.7. pont a)-f), valamint i) pontjaiban meghatározottakat.

IV. A PANASSZAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS SZABÁLYAI

IV.1. A szolgáltató a panaszkezelés során különösen a következő adatokat kérheti az ügyféltől:
a) neve,
b) szerződésszám, ügyfélszám,
c) lakcíme, székhelye, levelezési címe,
d) telefonszáma,
e) értesítés módja,
f) panasszal érintett termék vagy szolgáltatás,
g) panasz leírása, oka,
h) a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő olyan dokumentumok másolata, amely a szolgáltatónál nem áll rendelkezésre,
i) meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás és
j) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.

A panaszt benyújtó ügyfél adatait a személyes adatok védelmére vonatkozó előírásoknak megfelelően kell kezelni.

V. PANASZKEZELÉSHEZ FŰZŐDŐ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG

V.1. A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak minősülő ügyfél:
a) fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet a Magyar Nemzeti Banknál a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központhoz benyújtott kérelmével. Levelezési cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., telefonszám: +36 80 203 776, email-cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu;
b) a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Levelezési cím: H-1525 Budapest , Pf.: 172., telefonszám: +36 80 203 776, email-cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu; Ügyfélszolgálat címe 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
c) továbbá a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat.

V.2. A Pénzügyi Békéltető Testület eljáró tanácsa egyezség hiányában akkor is kötelezést tartalmazó határozatot hozhat, ha a szolgáltató alávetési nyilatkozatot nem tett, de a kérelem megalapozott és a fogyasztónak minősülő ügyfél érvényesíteni kívánt igénye – sem a kérelemben, sem a kötelezést tartalmazó határozat meghozatalakor – nem haladja meg az egymillió forintot.

V.3. A fogyasztónak minősülő ügyfél az V.1. pontban foglalt esetben a Pénzügyi Békéltető Testület, illetve a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ előtt megindítható eljárás alapjául szolgáló kérelem nyomtatvány megküldését kérheti, amelyről a panasz elutasítása esetén a szolgáltató külön is tájékoztatja a fogyasztónak minősülő ügyfelet.

V.4. Fogyasztónak nem minősülő ügyfél az V.1. pontban foglalt esetben a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvitája rendezése érdekében bírósághoz fordulhat.

V.5. A Capital Hitelház Zrt. panaszkezeléssel megbízott kapcsolattartója:

Kovács-Molnár Gabriella

VI. A PANASZ NYILVÁNTARTÁSA

VI.1. A panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást kell vezetni.
A nyilvántartás tartalmazza:
a) a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését,
b) a panasz benyújtásának időpontját,
c) a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát,
d) az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését,
e) a panaszra adott válaszlevél postára adásának – elektronikus úton megküldött válasz esetén az elküldés – dátumát.

VI.2. A panaszt és az arra adott választ öt évig meg kell őrizni.

VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

VII.1. A szabályzat elérhetősége
Jelen panaszkezelési szabályzatát a Zrt. székhelyén és honlapján teszi elérhetővé.

VII.2. Hatálybalépés
Jelen szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2018.10.01. napjától hatályos, 2019. 06. 03. napján aktualizálva

Tisztelettel CAPITAL HITELHÁZ Zrt.

Fizetési nehézségekkel kapcsolatos tájékoztató

A tájékoztatóról
A tájékoztató fizetési nehézséggel rendelkező ügyfelek számára tartalmaz hasznos információkat.
Amennyiben elolvassa, tisztában lesz azzal, hogy
 mit tegyen ilyen helyzetben,
 mire figyeljen, amikor döntést hoz,
 milyen lehetőségei vannak fizetési nehézségek esetén.
Tartalom
1. Mit tegyek fizetési nehézség esetén?
2. Mit ne tegyek fizetési nehézség esetén?
3. Információk áthidaló megoldásokról
4. Hasznos információk
5. Hasznos címek
1. Mit tegyek fizetési nehézség esetén?

Önnel is előfordulhat, hogy hitelét átmenetileg, vagy tartósan Önön kívül álló okokból nem tudja fizetni. A legfontosabb ilyen esetben, hogy ne söpörje a szőnyeg alá a problémát és azonnal cselekedjen. Minél gyorsabban lép, annál nagyobb esélye van a megoldás megtalálására!
1. Jelezze a hitelezőjének a fizetési problémáját!
Nagyon fontos, hogy keresse meg hitelezőjét és mondja el őszintén, hogy fizetési nehézségei vannak. A megoldás kulcsa az Ön együttműködése, és hogy teljes körű és pontos információkat adjon pénzügyi helyzetéről. Ha időben jelzi a problémát, jelentősebb fizetési nehézség esetén is általában van lehetőség – legalább átmeneti – megoldásra. Ehhez gyorsan kell lépnie.
JÓ, HA TUDJA:
 A hitelezők általában írásban is kérik a fizetési probléma bejelentését és annak igazolását. Jelezze, hogy mi okozza a fizetési problémáját (pl. munkahely elvesztése, betegség stb.).
 A hitelezők az eljárás során figyelembe veszik az Ön együttműködését (vagy annak hiányát). Az együttműködést megalapozhatja azzal, ha időben jelzi a problémáját, akár még annak bekövetkezte előtt.
2. Mérje fel pontosan a pénzügyi helyzetét!
A fizetési nehézség optimális kezeléséhez szükséges annak felmérése, hogy miként változott meg az Ön anyagi helyzete. Ehhez gyűjtse össze a bevételeit és kiadásait!
Ennek alapján:
 fel tudja mérni, hogy mekkora összeg hiányzik a havi költségvetéséből,
 fontossági sorrendbe tudja helyezni a kiadásokat,
 megtudhatja, hogy min érdemes spórolnia,
 tervezhetővé teszi az anyagiakat,
 megkönnyítheti és meggyorsíthatja a hitelezővel történő megállapodást: Ön tisztában lesz azzal, hogy milyen anyagi terhet képes valójában vállalni.
JÓ, HA TUDJA:
 A számoláshoz segítséget nyújt az MNB háztartási költségszámító programja http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/alkalmazasok/hksz
 Meglepő, de kis tudatossággal jelentős összegeket is megspórolhat!
Gondolja végig azt is, hogy családi, rokoni körben kinek a segítségére számíthat. Költségvetése alapján jelezze hitelezője felé, mennyit tud fizetni!
Fontos, hogy kísérelje meg a megegyezést a hitelezőjével, akkor is, ha csak az eredeti törlesztő részlet egy részének megfizetését tudja vállalni.

A hitelezők érdeke is, hogy csak végső esetben kerüljön sor a szerződés felmondására és a biztosítékok érvényesítésére. Együttműködése esetén jó esélye van annak, hogy közösen megtalálhatják a megoldást (ennek részleteiről lásd 3. fejezetet).
3. Fizessen, amennyit tud!
Ha háztartási költségvetésének áttekintése alapján se tudja a teljes részletet kifizetni, fontos, hogy fizessen annyit, amennyit tud. Ezzel bizonyítja, hogy nehéz körülményei mellett is együttműködik, amely fontos szempont az áthidaló megoldásokról történő egyezség során. Adóssága ezáltal lassabban nő, amely szintén növeli az áthidaló megállapodás valószínűségét. Ha nincs e megállapodás megkötésére esélye, fontos, hogy vagyontárgyait (lakás, ingóságok) a lehető legkisebb összegű tartozás terhelje. Az együttműködése esetén számíthat a hitelező hasonló magatartására, és arra, hogy közösen találják meg a legmegfelelőbb megoldást.
4. Vizsgálja meg a hitelfedezeti biztosítását!
Amennyiben Ön kötött hitelfedezeti biztosítást, vizsgálja meg, hogy jogosult-e annak alapján védelemre. Ehhez szükséges a biztosítási feltételek áttekintése, amelyhez segítséget nyújthat a szolgáltatást nyújtó megkeresése.
5. Tájékozódjon lehetőségeiről!
Tájékozódjon a hitelezőjénél az áthidaló megoldásokról, annak feltételeiről, illetve a rendelkezésre álló szociális programokról. Ebben nyújt segítséget a 3. fejezet.
6. A késedelemmel kapcsolatos levelek és dokumentumok másolatait őrizze meg és a követeléskezelővel történő telefonbeszélgetések felvételéhez adja meg hozzájárulását!
Jogvita esetén fontos, hogy ezek a dokumentumok, felvételek rendelkezésre álljanak.
Ellenőrző lista a legfontosabb tennivalókról:
Felkereste a hitelezőjét? Minél gyorsabban lép, annál nagyobb az esélye a megoldás megtalálására!
Elkészítette háztartási költségvetését? Tisztában van azzal, hogy mennyit képes reálisan fizetni a kiadásai csökkentését követően?
Lehetőségei szerint folyamatosan fizet?
Ellenőrizte hitelfedezeti biztosítását?
Tájékozódott már a rendelkezésére álló lehetőségekről?

JÓ, HA TUDJA: A rosszul kezelt fizetési nehézség következtében akár otthonát is elveszítheti!

2. Mit ne tegyek fizetési nehézség esetén?
Fontos, hogy fizetési nehézség esetén is mindig körültekintően járjon el. A megoldások keresése közben találkozhat olyan vonzónak tűnő megoldásokkal, amelyek tovább nehezíthetik a helyzetét.
1. Hitelrendező megoldások igénybevételének szempontjai
Találkozhat vonzó hitelrendezési megoldásokat kínáló hirdetésekkel. Kerülje a pozitív BAR (vagy KHR) -listásoknak szóló apró betűs hirdetéseket és vigyázzon azokkal a megoldásokkal, amelyeket nem felügyelt intézmények kínálnak. Minden esetben érdeklődjön arról, hogy az adott társaságnak van-e felügyeleti engedélye. Ezt ellenőrizheti az MNB ügyfélszolgálatán, vagy honlapján keresztül (lásd Hasznos Címek a tájékoztató végén). Megállapodás előtt ellenőrizze a kínált hitel feltételeit (törlesztő részletek alakulása, költségek, fedezetek stb.). Ezt az ajánlatot adó hitelezőtől vagy hitelközvetítőtől kapott írásos tájékoztatás alapján tudja megtenni. A kapott tájékoztatást hasonlítsa össze a fennálló hiteleinek terheivel, melyről költségmentesen kaphat tájékoztatást – törlesztési táblázat formájában – a hitelezőjénél.
2. Egyes kiadások megspórolása
A kiadások fontossági sorrendjének kialakításakor vegye figyelembe, hogy egyes kötelezettségek megfizetésének elmaradása hasonló helyzetet teremthet, mint a hitel esetében a fizetési késedelem, azaz megindulhat a bírósági végrehajtási eljárás. Részletekért keresse fel az MNB honlapján az MNB háztartási költségszámító programját (http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/alkalmazasok/hksz ).
3. Kockázatos kizárólag a jelzáloghitel fedezetéül szolgáló ingatlan értékesítésében bízni
A fizetési késedelme során rendszeresen tájékoztatást kap hitelezőjétől arról, hogy mekkora a tartozása. Amennyiben ez megközelíti a fedezetül szolgáló ingatlan értékét és továbbra sem tud fizetni, az nagy valószínűséggel azt eredményezheti, hogy a fedezet értékesítése után Önnek tartozása marad.
Fontos tudnia azt, hogy amennyiben az ingatlan értékesítése után Önnel szemben követelés marad fenn, azt köteles megfizetni.
Tudnia kell azt is, hogy fedezetlen hitel (pl. áruhitel) esetén is bírósági végrehajtási eljárásba kerülhet a tartozás érvényesítése, így annak a fedezete az Ön tulajdonában álló más vagyontárgy, végső esetben lakáscélú ingatlana is lehet.
Összefoglalva: lakhatását nem csak lakáscélú jelzáloghitelének nem fizetése, hanem más hitelének rendezetlensége, vagy közüzemi tartozása is fenyegetheti.
4. Ne söpörje a szőnyeg alá a problémát! Ne várjon arra, hogy más oldja meg Ön helyett!
A késedelmes törlesztőrészletek és egyéb fizetendő díjak és költségek összességében azt eredményezhetik, hogy a tartozása folyamatosan és gyorsan halmozódhat. Ezért nagyon fontos, hogy mindig fizessen annyit, amennyire képes, és mielőbb rendezze tartozását, amint lehetősége nyílik rá.
Nemfizetés esetén minél több idő telik el, annál nagyobb lesz a hitelező követelésének az összege, Önt várhatóan annál nagyobb anyagi terhek fogják súlytani, még akkor is, ha végül nem kerül sor végrehajtási eljárásra.
3. Információk áthidaló megoldásokról
Ha fizetési késedelme keletkezik, és együttműködik a hitelezővel, akkor közösen találhatnak áthidaló megoldást. Minden hitelező kínál saját konstrukciókat bajba került adósok számára, és emellett az állami konstrukciók igénybevételét is elérhetővé teszik. Ezek részleteinél érdeklődjön a hitelintézetnél.
Az egyes áthidaló megoldások igénybe vétele előtt – mielőtt döntene – gondosan vizsgálja meg saját és környezete teherviselő képességét, jövedelemszerzési lehetőségeit!
Jó, ha tudja, hogy az Ön együttműködése esetén számíthat arra, hogy hitelezője megvizsgálja az áthidaló megoldás alkalmazhatóságát, de ez nem jelenti azt, hogy a hitelezőnek az Ön számára minden esetben áthidaló megoldást kell biztosítania.
Ha csak átmeneti, rövid ideig tartó fizetési problémáról van szó, akkor kezdje meg a késedelmes tartozását minél előbb törleszteni, mivel a késedelemhez költségek kapcsolódnak (lásd részletesen 4. rész).
1. Hitelezők által kínált fizetéskönnyítő konstrukciók
Fizetési nehézség esetén a hitelezők felmérik az Ön anyagi helyzetét és döntenek a szerződés módosításának lehetőségéről. Ezért nagyon fontos az, hogy ön teljes körűen és pontosan adja meg az ehhez kért információkat, nyilatkozatokat!
A hitelezők – a teljesség igénye nélkül – az alábbi áthidaló konstrukciókat kínálják, esetenként több konstrukció elemeit vegyítve:
 Futamidő hosszabbítás
A futamidő hosszabbítása lehetővé teszi, hogy – minden más feltétel változatlansága mellett – a törlesztő részletek csökkenhessenek. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az eredetileg tervezettnél hosszabb ideig fogja fizetni a hitel törlesztőrészleteit és így összességében többet fizet.
Lehetőség van arra, hogy lakáscélú jelzáloghitele futamidejét díjmentesen hosszabbítsa meg (maximum 5 évvel)
 Késedelmes követelés tőkésítése
Amennyiben Ön fizetőképes, megállapodás esetén a hitelező a még nem esedékes tartozását a már lejárt késedelmes összeggel megnövelheti. Ennek az lesz a következménye, hogy a havi törlesztőrészlet összegei megnőnek, de nem szükséges a késedelmes összeget azonnal befizetnie.
 Mérsékelt törlesztőrészlet átmeneti fizetése
Átmeneti fizetési probléma esetén lehetőség van arra, hogy bizonyos időszakra kevesebbet fizessen. Ebben az esetben a megállapodástól függően az eredeti törlesztőrészlet és a mérsékelt összeg különbsége, vagy a törlesztés ideiglenesen nem fizetett kamat része a későbbiekben hozzáadódik a tartozásához.
 Tőkefizetésre történő türelmi idő (tőkemoratórium)
Hasonló az előző konstrukcióhoz, de ebben az esetben a törlesztőrészletből ideiglenesen csak a kamatokat és költségeket kell megfizetni, a tőketörlesztést viszont nem. Ilyenkor általában nem változik a tartozás összege, de nem is csökken az. A türelmi idő lejártával a tőketartozás hozzáadódik a tartozásához.
 A hitel forintra történő konvertálása
A hitelezők lehetővé teszik, hogy megállapodás esetén devizahitelét forint alapú tartozásra váltsa. Ennek során mérlegelnie kell az esetleges árfolyamveszteség mértékét, ugyanakkor konvertálás esetén megszűnik az árfolyam változásából eredő bizonytalanság, azonban továbbra is fennállhat a kamat változásának lehetősége.
A hitelezők a fentieken túlmenően egyéb konstrukciókat is ajánlhatnak, ezért minden esetben érdeklődjön a hitelnyújtónál a lehetőségekről!
2. Állami konstrukciók
Jogszabályi feltételek teljesülése esetén lehetőség van a hitelezőknél az állami konstrukciókat igénybevételére. Hitelezője tájékoztatja az aktuálisan rendelkezésre álló állami konstrukciókról, amelyekről részletes információkat kaphat az MNB honlapján
(http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/fizetesi_nehezsegek/fizeteskonnyito_lehetosegek ).
3. Szociális segítség
Munkahelye elvesztése, tartós egészségi probléma, fizetési nehézség esetén tájékozódjon a rendelkezésre álló állami és önkormányzati szociális programokról! Részletes információkat kaphat a helyi önkormányzatoknál és a megyei Kormányhivatalok Munkaügyi Központjaiban (lásd hasznos címek a kiadvány végén).
4. Hasznos információk
Az alábbi információk segítik Önt abban, hogy a késedelem következményeit pontosabban fel tudja mérni. További kérdés esetén keresse bizalommal hitelezőjét.
1. Költségek, díjak
A késedelemnek ára van: Önnek meg kell fizetnie a késedelemmel összefüggésben felmerülő valamennyi költséget. A késedelem elsődleges költsége a késedelmi kamat, amely a hitel felmondásáig a késedelmes tartozást terheli. Ennek mértékéről informálódhat a tájékoztatóval megküldött értesítő levélben. Általában az alkalmazott késedelmi kamat mértéke igazodik a jegybanki alapkamathoz. A késedelmi kamat mértéke változhat, annak aktuális mértékét a bank hirdetményében találja meg.
A késedelem további költsége egyes hitelezői tevékenységért felszámított díjak. Tipikusan ilyen a felszólító levél díja, az adós hitelképességének vizsgálatáért felszámított díjak. Konkrét mértékéről érdeklődjön hitelezőjénél.
Amennyiben az áthidaló megállapodás következtében szerződésmódosítás szükséges, jelentős díjtétel lehet a szerződésmódosítás díja, vagy jelzáloghiteleknél a kapcsolódó közjegyzői díj.

2. Késedelem esetén az elszámolás szabályai
Fontos tudnia, hogyha van késedelme és azt követően fizet a hitelezőnek, az elszámolás – amennyiben a hitelező az Önnel kötött szerződésben ettől nem tér el – a következőképpen alakul:
 először a fent említett költségekre megy a befizetés,
 ezt követően a kamatra és késedelmi kamatra,
 és a fennmaradó rész a késedelmes tartozására.
A késedelmes törlesztő részletek halmozódása, az azt terhelő díjak és költségek, az elszámolás szabályai összességében azt eredményezhetik, hogy a tartozása gyorsan halmozódhat. Éppen ezért nagyon fontos, hogy fizessen annyit, amennyit tud és tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az áthidaló megoldásra jogosulttá váljon!
3. KHR nyilvántartás
A késedelmének következménye, hogy a havi minimálbért meghaladó, több mint 90 napot elérő folyamatos fizetési késedelem esetén a hitelezője megküldi a késedelemre vonatkozó adatokat a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR), amely a bejelentés időpontjától 10 évig más hitelezőnek átadható, amennyiben Ön hitelt szeretne felvenni. Ha késedelmes tartozását rendezte, a KHR a késedelem tényét a teljesítéstől számított 1 év elteltével haladéktalanul törli.
A fentiek következtében Ön nem, vagy csak jóval szigorúbb feltételekkel kaphat hitelt, amíg a KHR nyilvántartásában szerepel.
4. A hitelszerződés felmondásának következményeiről
Az MNB mintatájékoztatót készített a hitelszerződés felmondásának következményeiről is, amelyet minden adós megkap a felmondás előtti utolsó levél mellékleteként, illetve az elérhető az MNB honlapján is.
5. Hasznos címek
Munkanélküliség esetén kapható álláskeresési támogatásról és szociális juttatásokról információt kaphat a megyei Kormányhivatalok Munkaügyi Központjaitól. Az Ön lakóhelyéhez tartozó hivatal elérhetőségével kapcsolatban keresse a Nemzeti Munkaügyi Hivatalt:
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Cím: 1089 Budapest, Kálvária tér 7. Honlap: http://www.afsz.hu, http://www.munka.hu,
telefon: (+36-1) 303-9300

Moratórium

Tisztelt Ügyfelünk!

Magyarország Kormánya által a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII.22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 536/2021. (IX.15.) Korm. rendelet, valamint a hiteltörlesztési moratórium igénybevételéhez alkalmazandó kérelemről szóló 6/2021. (IX.15.) MK rendelet alapján a fizetési moratórium meghosszabbításra került.

Az 536/2021. (IX.15.) Korm. rendelet értelmében a Moratórium 2. 2021. október 31. napjáig meghosszabbításra kerül, az újabb hiteltörlesztési moratórium (a továbbiakban Moratórium 3.) 2021. november 1. napjától 2022. június 30. napjáig tart.

A fizetési haladék fenntartására, amennyiben Ön moratórium alatt áll, kérelmet szükséges benyújtania a Társaságunk részére az alábbiak szerint!

1., Kérelmet az az Ügyfél nyújthat be, aki/amely jelenleg (2021. szeptember hónapban) él a fizetési moratóriummal, azaz jogosult volt a Moratórium 2-re, és 2021. szeptemberben rendelkezik lejárt tőke- kamat- vagy díjtartozással. A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben Ön, vagy vállalkozása jelenleg (2021. szeptember hónapban) él a hitelmoratóriummal, 2021. október 1-je és október 31-e között nyilatkoznia kell, hogy továbbra is (2021. november 1-jétől) élni kíván vele.

 • A kérelem benyújtására az a vállalati ügyfél jogosult, akinek a vállalkozási tevékenységéből származó nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 25%-kal csökkent, valamint a vállalkozás 2020. március 18. és a kérelem benyújtásának napja közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, illetve kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést.

2., Amennyiben Ön a Moratórium 3. időszakában fenn kívánja tartani a fizetési moratóriumot, akkor 2021. október 1. és 31. napja között a 6/2021. (IX.15.) MK rendelet 2. és 3. számú melléklete szerinti nyilatkozat alkalmazásával valamennyi szerződése vonatkozásában nyilatkoznia szükséges.

Ezt megteheti személyesen székhelyünkön, a 1113 Budapest, Ábel Jenő utca 23. szám alatt 1.emeleten található irodánkban nyitvatartási időben (H-Cs: 9-17-ig, Pénteken: 9-16-ig), vagy a nyilatkozat az info@capitalhitelhaz.hu e-mail címre megküldésével.

A nyilatkozatot letöltéséhez kattintson IDE!

Gyakran ismételt kérdések – Kezességvállalás

 • Hogyan kell benyújtanom az igénylést?

  Az előbírálat elindításához szükséges dokumentumok listája megtalálható és letölthető a honlapunkon, a Dokumentumok/ Pályázati biztosíték igénylése menüpontban.

 • Küldhetem emailben?

  Elsősorban elegendő emailben, megfelelően kitöltve, cégszerűen aláírva, szkennelt formában megküldeni az igenyles@capitalhitelhaz.hu email címre.

 • Mit jelent az előbírálat?

  Az igénylés beérkezése után maximum 72 órán belül a megadott email címre kiküldjük az ajánlatot, amely minden adatot tartalmaz a tekintetben, hogy milyen feltételek mellett nyújtunk kezességet. Az előbírálat lényege, hogy megvizsgáljuk, van-e olyan tényező, amely kizárja, hogy kezességet vállaljunk.

 • A bírálat pontosan mit jelent?

  Amennyiben az ajánlat elfogadásra került, és a szükséges dokumentumok is hiánytalanul megérkeztek Társaságunkhoz, megkezdhető a bírálat, amely során a bírálati szempontok figyelembevételével Társaságunk cenzúrabizottsága döntést hoz arról, hogy nyújtunk-e Pénzintézeti Készfizető Kezességvállalást az igénylő részére.

 • Mit jelent a keretszerződés?

  Van lehetőség keretszerződés megkötésére, amely alapján leszerződünk a teljes támogatási összegre, és a támogató szervezet által elvárt nagyságrendben és ütemezésben bocsátjuk a garanciát ügyfelünk rendelkezésére.

Kérdése van? Lépjen velünk kapcsolatba!

Cím

Irodánk

1113 Budapest, Ábel Jenő utca 23. 1. emelet

Elérhetőségek

E-mail: info@capitalhitelhaz.hu
Igénylés esetén: igenyles@capitalhitelhaz.hu
Hitel igénylés esetén: hitel@capitalhitelhaz.hu
Telefon: +36 1 273 0308
Fax: +36 1 273 0309

Impresszum

 • Cégjegyzékszám

  Cg.: 01-10-043410 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság

  Adószám: 12250604-2-43
  Közösségi adószám: HU12250604
  Bankszámlaszám: 11600006-00000000-46551704
  IBAN: HU42 1106 0006 0000 0000 4655 1704

 • Cégadatok

  Cégjegyzékszám: 01-10-043410, képviseli: Kovács-Molnár Gabriella igazgatóság elnöke

  MNB által felügyelt 12250604 törzsszámon nyilvántartott, a hatályos Hpt. szerint definiált pénzügyi vállalkozás