Üdvözöljük a Capital Hitelház Zrt. weboldalán!

A Capital Hitelház Zrt. a Magyar Nemzeti Bank által felügyelt, 12250604 törzsszámon nyilvántartott, a hatályos Hpt. szerint definiált pénzügyi vállalkozás, mely 1997 óta van jelen a magyar pénzügyi piacon.

Tevékenységeink megtekintése

MFB Krízis Hitel Program EXIM Kishitel Program MFB Széchenyi Mikrohitel MAX+

 • Hitel és Pénzkölcsön nyújtása, korlátozás nélkül
 • Kezesség vállalás, korlátozás nélkül
 • Pénzügyi lízing- Gépek és termelőeszközök finanszírozására vonatkozó korlátozással
 • Új Széchenyi Terv
 • penzugyi-navigator-logo
 • Széchenyi 2020
 • MFB
 • EXIM

Tevékenységeink

Hitelnyújtás, Akkreditált garanciaszervezet, pályázati kezesség, teljesítési garancia.

Garanciaszervezet által nyújtott kezességvállalás

Pályázati felhasználásra

2013 novembere óta a vállalkozás egyik fő tevékenysége a „Garanciaszervezet által vállalt kezesség”. A korábbi Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, majd a jogutód Irányító Hatóságok, valamint a Miniszterelnökség által elfogadott, minősített garancia-nyújtó szervezetként áll ügyfelei rendelkezésére, különböző Európai Uniós és hazai pályázatok kapcsán – vissza nem térítendő támogatási forrásokhoz biztosítékként.

Pályázati garanciavállalás igényelhető:

Előleglehíváshoz, megvalósítási és fenntartási időszakra egyaránt.

Miért válassza a projektjeinek megvalósításához a Capital Hitelház Zrt pályázati garancia vállalását?

Mert Társaságunk:

• a kezességet eszköz-, ingatlan-, és óvadék fedezet nélkül vállalja,
• az előbírálati eljárásban 48 órán belül ajánlatot ad,
• akár 14 nap alatt szerződést köt, elkészíti a kötelezvényt,
• mindezt felső összeghatártól függetlenül biztosítja

Igénylésről bővebb információt találhat a Gyakran Ismételt Kérdések között, illetve kérhet információt telefonon a 06 (1) 273 0308, vagy érdeklődhet az igenyles@capitalhitelhaz.hu email címen.

Az igényléshez szükséges dokumentumokat letöltheti a Dokumentumok menüpontból.

Közbeszerzési eljárásban nyújtott kezességvállalás

Közbeszerzési eljárásokban Ajánlati és Teljesítési biztosíték nyújtása.

Kezességvállalási keretszerződés

Jellemzően olyan partnerek igénylik, akik közbeszerzési eljárásokban gyakorta indulnak, illetve olyan cégek, cégcsoportok, akik élnek a pályázati rendszer adta lehetőségekkel.

Követelésvásárlás, követeléskezelés, vállalati reorganizáció

Aktuális követelés listánk

Az aktuális követelési listánk a dokumentumok menüpont alatt található meg.

Hitelnyújtás

Beruházási hitel

Hitel célja:

 • Gépek, berendezések, egyéb tárgyi-eszközök, illetve immateriális javak beszerzésének és egyéb beruházások finanszírozása;
 • Saját felhasználás, vagy bérbeadás céljából történő ingatlan vásárlás finanszírozása (mely lehet egyben akár a hitel fedezete is) – vásárlás településkorlátozás nélkül;
 • Meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése; és/vagy
 • Gazdasági tevékenység elindításához, tevékenység bővítéshez, beruházáshoz vagy meglévő tevékenység fejlesztéséhez, erősítéséhez kapcsolódó finanszírozások, ideértve az e feltételeknek megfelelő forgóeszköz-beszerzések finanszírozását is, a hitelösszeg maximum 30 %-ának erejéig.

Igénybevételre jogosultak köre

A Társaság által támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a Magyarország területén fiókteleppel rendelkező a Bizottság 800/2008/EK Rendelete szerinti Mikro-, Kis- és Középvállalkozások. (Kft, Bt, Zrt, Egyéni vállalkozó, szellemi szabadfoglalkozású vállalkozó, stb.)

Induló vállalkozás is finanszírozható!

Hitel összege: 1 M Ft – 50 M Ft
Futamidő: 24-120 hónap
Kamatláb: 6,5%
Türelmi idő: max. 12. hónap
Devizanem: HUF
Maradványérték: max. 30%
Elvárt önerő: min. 10%
Forgóeszköz hitel arány max. 30%

Biztosítékok:

Elsősorban ingatlanbiztosíték és intézményi kezességvállalás szükséges, mértéke: min. 90-120% (a Társaság által elfogadott hitelbiztosítéki értéke a hitel tőkeösszegének és 1 évre számított ügyleti kamatnak %-ában, a Társaság által végzett ügyfélminősítés eredményének függvényében). Társas vállalkozások esetében szükséges a vállalkozás tulajdonosainak készfizető kezességvállalása.

Ingatlan fedezet kritériumai:

 • Magánszemély vagy a társaság tulajdonában van;
 • Magyarországon elhelyezkedő, belterületi, önállóan forgalomképes;
 • Per- teher és igénymentes;
 • Típusa: lakóház, társasházi/szövetkezeti lakás, lakóövezeti beépítetlen terület; üzlet/irodahelyiség, üdülő, hétvégi ház, vendéglátó ipari célú helyiség, építési telek, gépkocsi beálló.

Forgóeszköz hitel

Hitelcélja

Olyan, gazdasági tevékenység elindításához, tevékenységbővítéshez, beruházáshoz vagy meglévő tevékenység fejlesztéséhez, erősítéséhez kapcsolódó eszközök beszerzése, amelyek egy termelési ciklus során elhasználódnak, vagy értékük teljes egészében az előállított új termék részévé válik. Tevékenységbővítésnek minősül:

 1. készletek bővítése,
 2. tevékenység bővítéshez kapcsolódó új munkaerő alkalmazása,
 3. a nyújtott szolgáltatások, termelés, előállítás bővítése,
 4. technológia korszerűsítés (új, illetve 3 évnél nem régebbi eszköz beszerzése),
 5. meglévő üzleti infrastruktúra bővítése (pl.: új üzlethelyiség, iroda, raktár, új eszközök beállítása, stb.),
 6. új partnerrel (szállító/vevő) való együttműködés,
 7. új termék kialakítása,
 8. új földrajzi területen végrehajtott piacbővítés,
 9. új gazdasági tevékenység beindítása,
 10. beruházás végrehajtása.

Igénybevételre jogosultak köre

A Társaság által támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a Magyarország területén fiókteleppel rendelkező a Bizottság 800/2008/EK Rendelete szerinti Mikro-, Kis- és Középvállalkozások. (Kft, Bt, Zrt, Egyéni vállalkozó, szellemi szabadfoglalkozású vállalkozó, stb.)

Induló vállalkozás is finanszírozható!

Hitel összege: 1 M Ft- 50 M Ft
Futamidő: 6-36 hónap
Kamatláb: 6,5%
Türelmi idő: nincs
Devizanem: HUF
Maradványérték: max. 30%
Elvárt önerő: min. 10%
Forgóeszköz hitel arány max. 30%

Biztosítékok:

Elsősorban ingatlanbiztosíték és intézményi kezességvállalás szükséges, mértéke: min. 90-120 % (a Társaság által elfogadott hitelbiztosítéki értéke a hitel tőkeösszegének és 1 évre számított ügyleti kamatnak %-ában, a Társaság által végzett ügyfélminősítés eredményének függvényében). Társas vállalkozások esetében szükséges a vállalkozás tulajdonosainak készfizető kezességvállalása.

Ingatlan fedezet kritériumai:

 • Magánszemély vagy a társaság tulajdonában van;
 • Magyarországon elhelyezkedő, belterületi, önállóan forgalomképes;
 • Per- teher és igénymentes;
 • Típusa: lakóház, társasházi/szövetkezeti lakás, lakóövezeti beépítetlen terület; üzlet/irodahelyiség, üdülő, hétvégi ház, vendéglátó ipari célú helyiség, építési telek, gépkocsi beálló.

Igényléshez szükséges dokumentumok letölthetők a dokumentumok menüpont alól.

Elszámolási tájékoztató

Tájékoztatás az elszámolás szabályairól

I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

1. 2009. július 27. napját követően felmondott kölcsönszerződés esetén:
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény és a 2014. évi XL. törvény szerinti elszámolást az eredeti hitelező pénzügyi intézménynek kell elvégeznie.  Az elszámolást követően az elszámolásról az eredeti hitelező pénzügyi intézmény értesítést, tájékoztatást küld az elszámolással érintett ügyfelek részére, amelyre a jogszabályi rendelkezések alapján

deviza alapú szerződés esetén 2015. április 30. napjáig,

forint alapú szerződés esetén 2015. szeptember 30. napjáig

van lehetősége az eredeti hitelező pénzügyi intézménynek.

Azon ügyfelek, akik nem kapnak elszámolási tájékozatót az eredeti hitelező pénzügyi intézménytől, valószínűleg nem rendelkeznek a jogszabály hatálya alá tartozó kölcsönszerződéssel.

Felhívjuk az elszámolással érintett ügyfeleink figyelmét, hogy Társaságunk az engedményezést követő időszakra vonatkozó elszámolást kizárólag az adott követelést Társaságunkra engedményező, eredeti hitelező pénzügyi intézmény elszámolási értesítője, tájékoztatója alapján, és az ügyfél elszámolásra irányuló kérelmének a benyújtásával együtt tudja elvégezni.

Társaságunknak az elszámolást az eredeti hitelező pénzügyi intézmény elszámolási értesítője, tájékoztatója, és az ügyfél elszámolásra irányuló kérelmének Társaságunk általi átvételét követően 30 napon belül kell elvégeznie.

Az elszámolás iránti kérelem az alábbi nyomtatványon terjeszthető elő, amely letölthető honlapunkról, elérhető Társaságunk továbbá azt az elérhetőségeken előterjesztett ügyfélkérésre Társaságunk elektronikus vagy postai úton az igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül megküldi.

Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy a kitöltött elszámolás iránti kérelem nyomtatványt személyesen, illetve postai úton nyújthatják be Társaságunk részére.

Elszámolás iránti kérelem nyomtatvány:
Igénybejelentő a követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz

2. 2009. július 27. napját megelőzően felmondott kölcsönszerződés esetén:

Azon ügyfelek esetében, akiknek a kölcsönszerződését 2009. július 27. napját megelőzően mondták fel, és az ebből eredő követelést Társaságunk érvényesíti, az eredeti hitelező pénzügyi intézmény akkor számol el, ha az ügyfél igazolja, hogy a kölcsönszerződésből eredő, engedményezett követelését Társaságunk érvényesíti.

Ügyfeleink az igazolás elkészítése iránti kérelmüket az alábbi nyomtatvány kitöltésével és Társaságunk részére személyes, vagy postai úton történő benyújtásával kezdeményezheti.

Kérelem követeléskezelőtől származó igazolás beszerzésére, az engedményezett követelés fogyasztóval szemben történő érvényesítéséről

Táraságunk az igazolást, a kitöltött kérelem nyomtatványt személyesen benyújtó fogyasztó részére haladéktalanul, postai úton beérkező kérelmet Tárasságunk általi átvételt követő 5 munkanapon belül az ügyfél rendelkezésére bocsátja.

Követeléskezelő által kiadandó igazolás az engedményezett kölcsönszerződésből eredő követelés fogyasztóval szemben történő érvényesítéséről

A Társaságunk által kapott igazolással kérheti az ügyfél az eredeti hitelező pénzügyi intézménytől az elszámolást. Ezt követően pénzügyi intézmény elkészíti az elszámolást, és erről értesíti az ügyfelet. Társaságunk az elszámolási értesítés és az elszámolási igény benyújtását követően számol el az ügyféllel.

II. ADATVÁLTOZÁS ESETÉN

Amennyiben ügyfelünk adataiban, elérhetőségeiben változás következett be, azt az alábbi nyomtatvány Társaságunkhoz történő benyújtásával bejelentheti.
Adatváltozást bejelentő nyomtatvány

III. ELSZÁMOLÁS EREDMÉNYÉNEK KÖZLÉSE

Társaságunk az elszámolás elvégzését követően, az elszámolásról tájékoztató levelet küld az elszámolással érintett ügyfelek részére.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az elszámolást követően az ügyfelek részére visszafizetés kizárólag akkor keletkezhet, ha az elszámolandó összeg meghaladja a fennálló tartozás(ok) összegét.

Ebben az esetben a túlfizetést Társaságunk az ügyfél alábbi nyomtatványon előterjesztett kérelmének megfelelően a bejelentett bankszámlaszámra utalja át.

Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez

IV. PANASZ

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben társaságunk elszámolásával, az elszámolás tartalmával kapcsolatban panasszal kíván élni, az ezzel kapcsolatos panaszbeadványát megküldheti postai úton, benyújthatja személyesen székhelyünkön, illetve elektronikus úton info@capitalhitelhaz.hu címre.

A panasz kizárólag írásban terjeszthető elő. Az elszámolással kapcsolatos panasz megtételére szolgáló nyomtatvány itt letölthető, vagy kérheti annak postai, illetve elektronikus úton való megküldését az info@capitalhitelhaz.hu címre írt elektronikus levéllel, vagy bármelyik ügyfélszolgálatunkon. A nyomtatvány használata nem kötelező.

A panasz benyújtására Társaságunk által küldött elszámolás kézbesítésétől számított 30 napon belül van lehetősége. Kérjük, ügyeljen a határidő betartására, mert annak elteltét követően már kizárólag abban az esetben lesz lehetősége panaszt tenni, ha a panasztételben akadályoztatva (önhibáján kívüli akadályoztatás) volt. Ez esetben az akadályoztatás megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a panasz benyújtására nyitva álló határidőt követő 90 napig terjesztheti elő panaszbeadványát, de az akadályoztatás tényét igazolnia szükséges. Ha a panasz előterjesztésére határidőben nem kerül sor, akkor azt a törvény előírása szerint úgy kell tekinteni, hogy az elszámolásban foglaltakat elfogadja.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy ha a panaszbeadványra kapott válasszal nem ért egyet, vagy 60 napon belül nem kap választ, a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.

Az 58/2014. (XII.17.) MNB rendelet 6. § (1) bekezdés szerinti információk

 

További információ

 

Adatváltoztatást bejelentő nyomtatvány
Elszámolási és forintosítási tudnivalók
Igénybejelentő a követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz
Követeléskezelés által kiadandó igazolás
Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez
Panasz bejelentő
Panasz bejelentő a fogyasztói kölcsönszerződés elszámolással, forintosítással, valamint a kamatmódosítással kapcsolatban

Panaszkezelés

A Capital Hitelház Zrt. hatályos Panaszkezelési Szabályzatát ide kattintva érheti el.

Panaszbejelentő nyomtatványunkat pedig ide kattintva érheti el.

Fizetési nehézségekkel kapcsolatos tájékoztató

A tájékoztató fizetési nehézséggel rendelkező ügyfelek számára tartalmaz hasznos információkat.

1. Mit tegyek fizetési nehézség esetén?

Önnel is előfordulhat, hogy hitelét átmenetileg, vagy tartósan Önön kívül álló okokból nem tudja fizetni. A legfontosabb ilyen esetben, hogy ne söpörje a szőnyeg alá a problémát és azonnal cselekedjen. Minél gyorsabban lép, annál nagyobb esélye van a megoldás megtalálására!

1. Jelezze a hitelezőjének a fizetési problémáját!

Nagyon fontos, hogy keresse meg hitelezőjét és mondja el őszintén, hogy fizetési nehézségei vannak. A megoldás kulcsa az Ön együttműködése, és hogy teljes körű és pontos információkat adjon pénzügyi helyzetéről. Ha időben jelzi a problémát, jelentősebb fizetési nehézség esetén is általában van lehetőség – legalább átmeneti – megoldásra. Ehhez gyorsan kell lépnie.

2. Mérje fel pontosan a pénzügyi helyzetét!

A fizetési nehézség optimális kezeléséhez szükséges annak felmérése, hogy miként változott meg az Ön anyagi helyzete. Ehhez gyűjtse össze a bevételeit és kiadásait! Gondolja végig azt is, hogy családi, rokoni körben kinek a segítségére számíthat. Költségvetése alapján jelezze hitelezője felé, mennyit tud fizetni!
Fontos, hogy kísérelje meg a megegyezést a hitelezőjével, akkor is, ha csak az eredeti törlesztő részlet egy részének megfizetését tudja vállalni. A hitelezők érdeke is, hogy csak végső esetben kerüljön sor a szerződés felmondására és a biztosítékok érvényesítésére. Együttműködése esetén jó esélye van annak, hogy közösen megtalálhatják a megoldást.

3. Fizessen, amennyit tud!

Ha háztartási költségvetésének áttekintése alapján se tudja a teljes részletet kifizetni, fontos, hogy fizessen annyit, amennyit tud. Ezzel bizonyítja, hogy nehéz körülményei mellett is együttműködik, amely fontos szempont az áthidaló megoldásokról történő egyezség során. Adóssága ezáltal lassabban nő, amely szintén növeli az áthidaló megállapodás valószínűségét. Ha nincs e megállapodás megkötésére esélye, fontos, hogy vagyontárgyait (lakás, ingóságok) a lehető legkisebb összegű tartozás terhelje. Az együttműködése esetén számíthat a hitelező hasonló magatartására, és arra, hogy közösen találják meg a legmegfelelőbb megoldást.

4. Tájékozódjon lehetőségeiről!

Tájékozódjon a hitelezőjénél az áthidaló megoldásokról, annak feltételeiről, illetve a rendelkezésre álló szociális programokról.

5. A késedelemmel kapcsolatos levelek és dokumentumok másolatait őrizze meg és a követeléskezelővel történő telefonbeszélgetések felvételéhez adja meg hozzájárulását!

Minél gyorsabban lép, annál nagyo az esélye a megoldás megtalálására!

2. Mit ne tegyek fizetési nehézség esetén?

Fontos, hogy fizetési nehézség esetén is mindig körültekintően járjon el. A megoldások keresése közben találkozhat olyan vonzónak tűnő megoldásokkal, amelyek tovább nehezíthetik a helyzetét.

1. Hitelrendező megoldások igénybevételének szempontjai

Találkozhat vonzó hitelrendezési megoldásokat kínáló hirdetésekkel. Kerülje a pozitív BAR (vagy KHR) -listásoknak szóló apró betűs hirdetéseket és vigyázzon azokkal a megoldásokkal, amelyeket nem felügyelt intézmények kínálnak. Minden esetben érdeklődjön arról, hogy az adott társaságnak van-e felügyeleti engedélye. Ezt ellenőrizheti az MNB ügyfélszolgálatán, vagy honlapján keresztül. Megállapodás előtt ellenőrizze a kínált hitel feltételeit (törlesztő részletek alakulása, költségek, fedezetek stb.). Ezt az ajánlatot adó hitelezőtől vagy hitelközvetítőtől kapott írásos tájékoztatás alapján tudja megtenni. A kapott tájékoztatást hasonlítsa össze a fennálló hiteleinek terheivel, melyről költségmentesen kaphat tájékoztatást – törlesztési táblázat formájában – a hitelezőjénél.

2. Egyes kiadások megspórolása

A kiadások fontossági sorrendjének kialakításakor vegye figyelembe, hogy egyes kötelezettségek megfizetésének elmaradása hasonló helyzetet teremthet, mint a hitel esetében a fizetési késedelem, azaz megindulhat a bírósági végrehajtási eljárás.

3. Kockázatos kizárólag a jelzáloghitel fedezetéül szolgáló ingatlan értékesítésében bízni

A fizetési késedelme során rendszeresen tájékoztatást kap hitelezőjétől arról, hogy mekkora a tartozása. Amennyiben ez megközelíti a fedezetül szolgáló ingatlan értékét és továbbra sem tud fizetni, az nagy valószínűséggel azt eredményezheti, hogy a fedezet értékesítése után Önnek tartozása marad.
Fontos tudnia azt, hogy amennyiben az ingatlan értékesítése után Önnel szemben követelés marad fenn, azt köteles megfizetni.
Összefoglalva: lakhatását nem csak lakáscélú jelzáloghitelének nem fizetése, hanem más hitelének rendezetlensége, vagy közüzemi tartozása is fenyegetheti.

4. Ne söpörje a szőnyeg alá a problémát! Ne várjon arra, hogy más oldja meg Ön helyett!

A késedelmes törlesztőrészletek és egyéb fizetendő díjak és költségek összességében azt eredményezhetik, hogy a tartozása folyamatosan és gyorsan halmozódhat. Ezért nagyon fontos, hogy mindig fizessen annyit, amennyire képes, és mielőbb rendezze tartozását, amint lehetősége nyílik rá.
Nemfizetés esetén minél több idő telik el, annál nagyobb lesz a hitelező követelésének az összege, Önt várhatóan annál nagyobb anyagi terhek fogják súlytani, még akkor is, ha végül nem kerül sor végrehajtási eljárásra.

3. Információk áthidaló megoldásokról

Ha fizetési késedelme keletkezik, és együttműködik a hitelezővel, akkor közösen találhatnak áthidaló megoldást.
Az egyes áthidaló megoldások igénybe vétele előtt – mielőtt döntene – gondosan vizsgálja meg saját és környezete teherviselő képességét, jövedelemszerzési lehetőségeit!
Jó, ha tudja, hogy az Ön együttműködése esetén számíthat arra, hogy hitelezője megvizsgálja az áthidaló megoldás alkalmazhatóságát, de ez nem jelenti azt, hogy a hitelezőnek az Ön számára minden esetben áthidaló megoldást kell biztosítania.

4. Hasznos információk

Az alábbi információk segítik Önt abban, hogy a késedelem következményeit pontosabban fel tudja mérni. További kérdés esetén keresse bizalommal hitelezőjét.

1. Költségek, díjak

A késedelemnek ára van: Önnek meg kell fizetnie a késedelemmel összefüggésben felmerülő valamennyi költséget. A késedelem elsődleges költsége a késedelmi kamat, amely a hitel felmondásáig a késedelmes tartozást terheli. Ennek mértékéről informálódhat a tájékoztatóval megküldött értesítő levélben. Általában az alkalmazott késedelmi kamat mértéke igazodik a jegybanki alapkamathoz. A késedelmi kamat mértéke változhat, annak aktuális mértékét a bank hirdetményében találja meg.
A késedelem további költsége egyes hitelezői tevékenységért felszámított díjak. Tipikusan ilyen a felszólító levél díja, az adós hitelképességének vizsgálatáért felszámított díjak. Konkrét mértékéről érdeklődjön hitelezőjénél.
Amennyiben az áthidaló megállapodás következtében szerződésmódosítás szükséges, jelentős díjtétel lehet a szerződésmódosítás díja, vagy jelzáloghiteleknél a kapcsolódó közjegyzői díj.

2. Késedelem esetén az elszámolás szabályai

Fontos tudnia, hogyha van késedelme és azt követően fizet a hitelezőnek, az elszámolás – amennyiben a hitelező az Önnel kötött szerződésben ettől nem tér el – a következőképpen alakul:
 először a fent említett költségekre megy a befizetés,
 ezt követően a kamatra és késedelmi kamatra,
 és a fennmaradó rész a késedelmes tartozására.
A késedelmes törlesztő részletek halmozódása, az azt terhelő díjak és költségek, az elszámolás szabályai összességében azt eredményezhetik, hogy a tartozása gyorsan halmozódhat. Éppen ezért nagyon fontos, hogy fizessen annyit, amennyit tud és tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az áthidaló megoldásra jogosulttá váljon!

3. KHR nyilvántartás

A késedelmének következménye, hogy a havi minimálbért meghaladó, több mint 90 napot elérő folyamatos fizetési késedelem esetén a hitelezője megküldi a késedelemre vonatkozó adatokat a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR), amely a bejelentés időpontjától 10 évig más hitelezőnek átadható, amennyiben Ön hitelt szeretne felvenni. Ha késedelmes tartozását rendezte, a KHR a késedelem tényét a teljesítéstől számított 1 év elteltével haladéktalanul törli.
A fentiek következtében Ön nem, vagy csak jóval szigorúbb feltételekkel kaphat hitelt, amíg a KHR nyilvántartásában szerepel.

5. Hasznos címek

Magáncsőd eljárás

A természetes személyek adósságrendezési eljárása az önként választható magáncsőd eljárás, melynek célja az adós fizetési képességének helyreállítása.

http://www.csodvedelem.gov.hu/

http://birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/stat-tart-file/magancsod_osszefoglalo.pdf

Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ (Magyar Nemzeti Bank)

A Magyar Nemzeti Bank a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központot azzal a céllal hozta létre, hogy a pénzügyi termékeket vagy szolgáltatásokat igénybe vevő fogyasztókat támogassa egyrészt általános, széleskörű tájékoztatással, másrészt panaszaik vagy jogsérelmeik orvoslásával.

https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz

Pénzügyi Békéltető Testület (Magyar Nemzeti Bank)

A Pénzügyi Békéltető Testület a Magyar Nemzeti Bank által működtetett, bíróságon kívüli, alternatív vitarendezési fórum, mely lehetőséget nyújt arra, hogy a fogyasztók és az MNB által felügyelt pénzügyi szolgáltatók közötti pénzügyi tárgyú fogyasztói jogviták rendeződjenek.

https://www.mnb.hu/bekeltetes

Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR)

A magánszemélyeknek joguk van ahhoz, hogy a Központi Hitelinformációs Rendszerben róluk nyilvántartott adatokba betekintsenek, azokat megismerjék.

http://www.bisz.hu/sajat-adatok-megismerese

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság feladata a személyes adatok védelméhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése.

www.naih.hu

Családi Csődvédelmi Szolgálat

A Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapján tájékoztatást kaphat az adósságrendezési eljárás kezdeményezésének lehetőségeiről, annak szükségességéről.

https://csodvedelem.gov.hu/informaciok/3

Moratórium, Agrár Moratórium

292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet

Tisztelt Ügyfelünk!

A Magyar Közlönyben 2022. augusztus 8-án megjelent a Kormány 292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelete (a továbbiakban: Korm. rendelet) a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről.  

A Korm. rendelet alapján

 • a 2022.08.31. napján fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönök tekintetében,
 • a 2.§ (1) bekezdés szerinti adós részére a hitelező által üzletszerűen nyújtott hitel- és kölcsönszerződést, illetve pénzügyi lízingszerződést (továbbiakban együtt: szerződés) az adós tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége nem teljesítése miatt a hitelező 2023. december 31. napjáig felmondással nem szüntetheti meg,
 • az adósnak a Capital Hitelház Zrt-hez – a hiteltörlesztési moratórium igénybevételéhez alkalmazandó kérelemről szóló, az agrárminiszter 23/2022. (VIII.8.) AM rendeletében meghatározott formában és tartalommal – 2022. szeptember 15-ig benyújtott kérelmére az adósnak a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosul, hogy az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére 2022. szeptember 1-jétől fizetési haladékot (a továbbiakban: fizetési moratóriumot) kap, amely 2023. december 31. napjáig tart,
 • a fizetési moratórium alatt lejáró szerződés 2023. december 31. napjáig meghosszabbodik.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét az alábbiakra:

 • a 23/2022. (VIII.8.) AM rendelet szerinti kérelem/nyilatkozat benyújtására megjelölt határidő jogvesztő, 2022. szeptember 15. napját követően benyújtott nyilatkozat elfogadására nincs lehetőségük,
 • a fizetési haladékra vonatkozó kérelmet a Capital Hitelház Zrt. által rendszeresített nyilatkozaton szükséges benyújtani,
 • a Korm. rendelet szerinti moratórium iránti kérelmet a fenti határidőben az arra jogosult adósnak akkor is szükséges benyújtania, ha jelenleg igénybe veszi – 2022. július 31. napjáig előterjesztett kérelme alapján – a 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet szerinti, 2022. december 31. napjáig meghosszabbított moratóriumot (Moratórium 4).

536/2021. (IX.15.) Korm. rendelet

Tisztelt Ügyfelünk!

Magyarország Kormánya által a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII.22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 536/2021. (IX.15.) Korm. rendelet, valamint a hiteltörlesztési moratórium igénybevételéhez alkalmazandó kérelemről szóló 6/2021. (IX.15.) MK rendelet alapján a fizetési moratórium meghosszabbításra került.

Az 536/2021. (IX.15.) Korm. rendelet értelmében a Moratórium 2. 2021. október 31. napjáig meghosszabbításra kerül, az újabb hiteltörlesztési moratórium (a továbbiakban Moratórium 3.) 2021. november 1. napjától 2022. június 30. napjáig tart.

A fizetési haladék fenntartására, amennyiben Ön moratórium alatt áll, kérelmet szükséges benyújtania a Társaságunk részére az alábbiak szerint!

1., Kérelmet az az Ügyfél nyújthat be, aki/amely jelenleg (2021. szeptember hónapban) él a fizetési moratóriummal, azaz jogosult volt a Moratórium 2-re, és 2021. szeptemberben rendelkezik lejárt tőke- kamat- vagy díjtartozással. A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben Ön, vagy vállalkozása jelenleg (2021. szeptember hónapban) él a hitelmoratóriummal, 2021. október 1-je és október 31-e között nyilatkoznia kell, hogy továbbra is (2021. november 1-jétől) élni kíván vele.

 • A kérelem benyújtására az a vállalati ügyfél jogosult, akinek a vállalkozási tevékenységéből származó nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 25%-kal csökkent, valamint a vállalkozás 2020. március 18. és a kérelem benyújtásának napja közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, illetve kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést.

2., Amennyiben Ön a Moratórium 3. időszakában fenn kívánja tartani a fizetési moratóriumot, akkor 2021. október 1. és 31. napja között a 6/2021. (IX.15.) MK rendelet 2. és 3. számú melléklete szerinti nyilatkozat alkalmazásával valamennyi szerződése vonatkozásában nyilatkoznia szükséges.

Ezt megteheti személyesen székhelyünkön, a 1113 Budapest, Ábel Jenő utca 23. szám alatt 1.emeleten található irodánkban nyitvatartási időben (H-Cs: 9-17-ig, Pénteken: 9-16-ig), vagy a nyilatkozat az info@capitalhitelhaz.hu e-mail címre megküldésével.

A nyilatkozatot letöltéséhez kattintson IDE!

Adatkezelési Tájékoztató

A Capital Hitelház Zrt. a tevékenysége során birtokába jutott, vagy általa rögzített személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint kezeli.

A tájékoztató célja, hatálya:

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a Capital Hitelház Zrt. által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, valamint adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a Capital Hitelház Zrt. mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

A Capital Hitelház Zrt. mint adatkezelő a jelen tájékoztató nyilvánosságra hozatalával tájékoztatja az érintetteket a személyes adatok kezelésével kapcsolatos általános információkról.

Ellenkező tájékoztatás hiányában a tájékoztató hatálya nem terjed ki a hatósági eljárások során és a Capital Hitelház Zrt. törvényben meghatározott feladatok ellátása során megvalósuló adatkezelésekre.

Adatkezelő:

Capital Hitelház Zrt.

Székhelye: 1113 Budapest, Ábel Jenő utca 23. 1. emelet.

e-mail: info@capitalhitelhaz.hu

A kezelt adatok köre:

Adatkezelés megnevezéseA kezelt adatok köre
A Capital Hitelház Zrt. honlapjának látogatása során kezelt adatokA honlap használata során megadott adatok
Üzletágak működéseTermészetes személyazonosító adatok, telefonszám, e-mail cím, illetve az ügyfél által megadott egyéb adatok

Az adatkezelés jogalapja:

Adatkezelés megnevezéseAz adatkezelés jogalapja
A Capital Hitelház Zrt. honlapjának látogatása során kezelt adatokAz Ön hozzájárulása
Üzletágak működtetéseMinden ügy esetében az ügy hatósági minősítése szerint irányadó jogalap

 Az adatkezelés célja:

Adatkezelés megnevezéseAz adatkezelés célja
A Capital Hitelház Zrt. honlapjának látogatása során kezelt adatokA honlap üzemeltetése, regisztrációhoz kötött tartalmak használata
Üzletágak működéseA Capital Hitelház Zrt. eljárásainak támogatása, információk, iratbetekintés, callcenter, ügyfél megkeresések megválaszolása

 Az adatkezelés ideje:

Adatkezelés megnevezéseAz adatkezelés ideje:
A Capital Hitelház Zrt. honlapjának látogatása során kezelt adatokA honlap látogatásakor gyűjtött technikai adatok tekintetében a célhoz kötötten megállapított idő, a regisztrációs adatok esetében a visszavonásig, de legfeljebb 2 év
Üzletágak működéseJogszabályban előírt megőrzési idő, cél szerinti idő, telefonos hangfelvétel esetén 5 év

Kiknek az adatait kezeljük, érintettek köre:

Adatkezelés megnevezéseAz adatkezelés érintettjei:
A Capital Hitelház Zrt. honlapjának látogatása során kezelt adatokA Capital Hitelház Zrt. honlapját látogató, ott regisztráló természetes személyek
Üzletágak működéseA Capital Hitelház Zrt. természetes személy ügyfelei, továbbá a jogi személyek képviseletében eljáró természetes személyek

Adattovábbítás:

A Capital Hitelház Zrt. az adatokat a hatósági eljárások során, illetve egyéb feladataiból adódóan, jogszabályban meghatározott címzettek felé továbbítja. Az adattovábbításokról minden érintett tájékoztatást kérhet „az adatkezeléssel összefüggő jogok” részben leírtak szerint.

Adatbiztonsági intézkedések:

A Capital Hitelház Zrt. az elektronikus formában nyilvántartott személyes adatokat a saját szerverein tárolja, adatfeldolgozót esetenként vesz igénybe. Az adatkezelés bármilyen kiszervezése esetén megbizonyosodik arról, hogy az igénybe vett szolgáltató biztosítja az adatkezelés megfelelő garanciáit. A Capital Hitelház Zrt. megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje – többek között – a jogosulatlan hozzáféréstől vagy megváltoztatástól.

Az adatkezeléssel összefüggő jogok:

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Capital Hitelház Zrt-től arról, hogy a Capital Hitelház Zrt.:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen célból,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • kezeli-e még a személyes adatait,
 • kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Ezen felül kérheti a Capital Hitelház Zrt. által tárolt személyes adatainak másolatát.

A Capital Hitelház Zrt. az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségre megküldött válaszlevelében teljesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Capital Hitelház Zrt-hez, akkor a Capital Hitelház Zrt. válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Helyesbítéshez való jog:

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Capital Hitelház Zrt. módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát (pl. a nevét, e-mail címét, ha abban változás következett be). Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Capital Hitelház Zrt.-hez, akkor a Capital Hitelház Zrt. válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

A Capital Hitelház Zrt. a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Capital Hitelház Zrt-től a személyes adatinak törlését.

A törlési kérelmet a Capital Hitelház Zrt. abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi a Capital Hitelház Zrt-t. Ha azonban a törölni kért személyes adatra nincs ilyen kötelezettség, akkor a Capital Hitelház Zrt. a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Capital Hitelház Zrt-hez, akkor a Capital Hitelház Zrt. válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Capital Hitelház Zrt-től az adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén az Capital Hitelház Zrt. csak tárolhatja a személyes adatot, egyéb adatkezelési tevékenység kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény előterjesztése miatt, vagy közérdekből történhet.

Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha:

 • úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy
 • úgy gondolja, hogy adatait a Capital Hitelház Zrt. jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem szeretné,
 • igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már a Capital Hitelház Zrt-nek nincs szüksége ezekre az adatokra.

A Capital Hitelház Zrt. a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Capital Hitelház Zrt-hez, akkor a Capital Hitelház Zrt. válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

A hozzájárulás visszavonásának joga:

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban, az adatkezelés időtartama alatt bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez. A hozzájárulás visszavonása esetén a Capital Hitelház Zrt. visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad.

A Capital Hitelház Zrt. a személyes adatokat a visszavonás beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül törli és erről a nyilatkozatot tevőt az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Capital Hitelház Zrt-hez, akkor a Capital Hitelház Zrt. válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a nyilatkozatában.

Jogorvoslati lehetőség:

Amennyiben az Ön megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek, kezdeményezheti a Capital Hitelház Zrt. adatvédelmi tisztviselőjének eljárását, illetve bírósághoz fordulhat.

Ezen felül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezeléséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06-1-391-1400

Telefax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Gyakran ismételt kérdések – Kezességvállalás

 • Hogyan kell benyújtanom az igénylést?

  Az előbírálat elindításához szükséges dokumentumok listája megtalálható és letölthető a honlapunkon, a Dokumentumok/ Pályázati biztosíték igénylése menüpontban.

 • Küldhetem emailben?

  Elsősorban elegendő emailben, megfelelően kitöltve, cégszerűen aláírva, szkennelt formában megküldeni az igenyles@capitalhitelhaz.hu email címre.

 • Mit jelent az előbírálat?

  Az igénylés beérkezése után maximum 72 órán belül a megadott email címre kiküldjük az ajánlatot, amely minden adatot tartalmaz a tekintetben, hogy milyen feltételek mellett nyújtunk kezességet. Az előbírálat lényege, hogy megvizsgáljuk, van-e olyan tényező, amely kizárja, hogy kezességet vállaljunk.

 • A bírálat pontosan mit jelent?

  Amennyiben az ajánlat elfogadásra került, és a szükséges dokumentumok is hiánytalanul megérkeztek Társaságunkhoz, megkezdhető a bírálat, amely során a bírálati szempontok figyelembevételével Társaságunk cenzúrabizottsága döntést hoz arról, hogy nyújtunk-e Pénzintézeti Készfizető Kezességvállalást az igénylő részére.

 • Mit jelent a keretszerződés?

  Van lehetőség keretszerződés megkötésére, amely alapján leszerződünk a teljes támogatási összegre, és a támogató szervezet által elvárt nagyságrendben és ütemezésben bocsátjuk a garanciát ügyfelünk rendelkezésére.

Kérdése van? Lépjen velünk kapcsolatba!

Cím

Irodánk

1113 Budapest, Ábel Jenő utca 23. 1. emelet

Elérhetőségek

E-mail: info@capitalhitelhaz.hu
Igénylés esetén: igenyles@capitalhitelhaz.hu
Hitel igénylés esetén: hitel@capitalhitelhaz.hu
Telefon: +36 1 273 0308
Fax: +36 1 273 0309

Impresszum

 • Cégjegyzékszám

  Cg.: 01-10-043410 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság

  Adószám: 12250604-2-43

  Bankszámlaszám(ok):
  11600006-00000000-46551704
  11600006-00000000-69658723
  11600006-00000000-69658857
  11600006-00000000-93618131
  11600006-00000000-97053833
  11500092-11083023-00000000
  50440016-10009639-00000000
 • Cégadatok

  Cégjegyzékszám: 01-10-043410, igazgatósági tagok: Kovács-Molnár Gabriella, Szabolics Mónika Zsanett, Gregor Attila

  MNB által felügyelt 12250604 törzsszámon nyilvántartott, a hatályos Hpt. szerint definiált pénzügyi vállalkozás, befolyásoló részesedéssel rendelkező tag(ok): Kovács Árpád István (49%), vele szoros kapcsolatban álló személy(ek): Kovács-Molnár Gabriella