Tevékenységeink

Hitelnyújtás, Akkreditált garanciaszervezet, pályázati kezesség, teljesítési garancia.

Garanciaszervezet által nyújtott kezességvállalás

Pályázati felhasználásra

2013 novembere óta a vállalkozás egyik fő tevékenysége a „Garanciaszervezet által vállalt kezesség”. A korábbi Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, majd a jogutód Irányító Hatóságok, valamint a Miniszterelnökség által elfogadott, minősített garancia-nyújtó szervezetként áll ügyfelei rendelkezésére, különböző Európai Uniós és hazai pályázatok kapcsán – vissza nem térítendő támogatási forrásokhoz biztosítékként.

Pályázati garanciavállalás igényelhető:

Előleglehíváshoz, megvalósítási és fenntartási időszakra egyaránt.

Miért válassza a projektjeinek megvalósításához a Capital Hitelház Zrt pályázati garancia vállalását?

Mert Társaságunk:

• a kezességet eszköz-, ingatlan-, és óvadék fedezet nélkül vállalja,
• az előbírálati eljárásban 48 órán belül ajánlatot ad,
• akár 14 nap alatt szerződést köt, elkészíti a kötelezvényt,
• mindezt felső összeghatártól függetlenül biztosítja

Igénylésről bővebb információt találhat a Gyakran Ismételt Kérdések között, illetve kérhet információt telefonon a 06 (1) 273 0308, vagy érdeklődhet az igenyles@capitalhitelhaz.hu email címen.

Az igényléshez szükséges dokumentumokat letöltheti a Dokumentumok menüpontból.

Közbeszerzési eljárásban nyújtott kezességvállalás

Közbeszerzési eljárásokban Ajánlati és Teljesítési biztosíték nyújtása.

Kezességvállalási keretszerződés

Jellemzően olyan partnerek igénylik, akik közbeszerzési eljárásokban gyakorta indulnak, illetve olyan cégek, cégcsoportok, akik élnek a pályázati rendszer adta lehetőségekkel.

Követelésvásárlás, követeléskezelés, vállalati reorganizáció

Aktuális követelés listánk

Az aktuális követelési listánk a dokumentumok menüpont alatt található meg.

Hitelnyújtás

Beruházási hitel

Hitel célja:

 • Gépek, berendezések, egyéb tárgyi-eszközök, illetve immateriális javak beszerzésének és egyéb beruházások finanszírozása;
 • Saját felhasználás, vagy bérbeadás céljából történő ingatlan vásárlás finanszírozása (mely lehet egyben akár a hitel fedezete is) – vásárlás településkorlátozás nélkül;
 • Meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése; és/vagy
 • Gazdasági tevékenység elindításához, tevékenység bővítéshez, beruházáshoz vagy meglévő tevékenység fejlesztéséhez, erősítéséhez kapcsolódó finanszírozások, ideértve az e feltételeknek megfelelő forgóeszköz-beszerzések finanszírozását is, a hitelösszeg maximum 30 %-ának erejéig.

Igénybevételre jogosultak köre

A Társaság által támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a Magyarország területén fiókteleppel rendelkező a Bizottság 800/2008/EK Rendelete szerinti Mikro-, Kis- és Középvállalkozások. (Kft, Bt, Zrt, Egyéni vállalkozó, szellemi szabadfoglalkozású vállalkozó, stb.)

Induló vállalkozás is finanszírozható!

Hitel összege: 1 M Ft – 50 M Ft
Futamidő: 24-120 hónap
Kamatláb: 6,5%
Türelmi idő: max. 12. hónap
Devizanem: HUF
Maradványérték: max. 30%
Elvárt önerő: min. 10%
Forgóeszköz hitel arány max. 30%

Biztosítékok:

Elsősorban ingatlanbiztosíték és intézményi kezességvállalás szükséges, mértéke: min. 90-120% (a Társaság által elfogadott hitelbiztosítéki értéke a hitel tőkeösszegének és 1 évre számított ügyleti kamatnak %-ában, a Társaság által végzett ügyfélminősítés eredményének függvényében). Társas vállalkozások esetében szükséges a vállalkozás tulajdonosainak készfizető kezességvállalása.

Ingatlan fedezet kritériumai:

 • Magánszemély vagy a társaság tulajdonában van;
 • Magyarországon elhelyezkedő, belterületi, önállóan forgalomképes;
 • Per- teher és igénymentes;
 • Típusa: lakóház, társasházi/szövetkezeti lakás, lakóövezeti beépítetlen terület; üzlet/irodahelyiség, üdülő, hétvégi ház, vendéglátó ipari célú helyiség, építési telek, gépkocsi beálló.

Forgóeszköz hitel

Hitelcélja

Olyan, gazdasági tevékenység elindításához, tevékenységbővítéshez, beruházáshoz vagy meglévő tevékenység fejlesztéséhez, erősítéséhez kapcsolódó eszközök beszerzése, amelyek egy termelési ciklus során elhasználódnak, vagy értékük teljes egészében az előállított új termék részévé válik. Tevékenységbővítésnek minősül:

 1. készletek bővítése,
 2. tevékenység bővítéshez kapcsolódó új munkaerő alkalmazása,
 3. a nyújtott szolgáltatások, termelés, előállítás bővítése,
 4. technológia korszerűsítés (új, illetve 3 évnél nem régebbi eszköz beszerzése),
 5. meglévő üzleti infrastruktúra bővítése (pl.: új üzlethelyiség, iroda, raktár, új eszközök beállítása, stb.),
 6. új partnerrel (szállító/vevő) való együttműködés,
 7. új termék kialakítása,
 8. új földrajzi területen végrehajtott piacbővítés,
 9. új gazdasági tevékenység beindítása,
 10. beruházás végrehajtása.

Igénybevételre jogosultak köre

A Társaság által támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a Magyarország területén fiókteleppel rendelkező a Bizottság 800/2008/EK Rendelete szerinti Mikro-, Kis- és Középvállalkozások. (Kft, Bt, Zrt, Egyéni vállalkozó, szellemi szabadfoglalkozású vállalkozó, stb.)

Induló vállalkozás is finanszírozható!

Hitel összege: 1 M Ft- 50 M Ft
Futamidő: 6-36 hónap
Kamatláb: 6,5%
Türelmi idő: nincs
Devizanem: HUF
Maradványérték: max. 30%
Elvárt önerő: min. 10%
Forgóeszköz hitel arány max. 30%

Biztosítékok:

Elsősorban ingatlanbiztosíték és intézményi kezességvállalás szükséges, mértéke: min. 90-120 % (a Társaság által elfogadott hitelbiztosítéki értéke a hitel tőkeösszegének és 1 évre számított ügyleti kamatnak %-ában, a Társaság által végzett ügyfélminősítés eredményének függvényében). Társas vállalkozások esetében szükséges a vállalkozás tulajdonosainak készfizető kezességvállalása.

Ingatlan fedezet kritériumai:

 • Magánszemély vagy a társaság tulajdonában van;
 • Magyarországon elhelyezkedő, belterületi, önállóan forgalomképes;
 • Per- teher és igénymentes;
 • Típusa: lakóház, társasházi/szövetkezeti lakás, lakóövezeti beépítetlen terület; üzlet/irodahelyiség, üdülő, hétvégi ház, vendéglátó ipari célú helyiség, építési telek, gépkocsi beálló.

Igényléshez szükséges dokumentumok letölthetők a dokumentumok menüpont alól.